In Zwolle, Amsterdam, Dordrecht en Eindhoven vonden bijeenkomsten plaats over de Leidraad Transitievisie Warmte. Het ministerie van EZK, het Planbureau voor de Leefomgeving en de gemeente Utrecht namens VNG gaven een toelichting op deze leidraad. We geven antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is de leidraad?
De leidraad is een hulpmiddel voor gemeentes en andere partijen om afwegingen te maken. Dat gebeurt door het landelijk beschikbaar stellen van een startanalyse per gemeente. De leidraad kan ondersteunen in zowel de transitievisie warmte als het wijkuitvoeringsplan. Eind september 2019 wordt een 0.8 versie beschikbaar gesteld, in maart 2020 wordt de definitieve versie verwacht. Daarin krijgen ook aquathermie en waterstof een plek, nieuwe technieken die in de 0.8 versie nog ontbreken.

Wat is de leidraad NIET?
De leidraad geeft nadrukkelijk geen keuzes aan, het maken van keuzes over de warmte-infrastructuur is aan de gemeente in samenwerking met partners. De leidraad biedt ook geen participatie- en communicatierichtlijn, het is een technisch-economische analyse en geen proceshandleiding.

Ben ik als gemeente verplicht de leidraad te gebruiken?
Nee, gebruik van de leidraad is niet verplicht. Gebruik van de leidraad naast andere modellen wordt aangeraden, om te komen tot een robuuste analyse.

Hoe werkt het Vesta-MAIS model?
Het Vesta-deel van het model berekent het potentieel en de kosten van gebouw- en gebiedsmaatregelen op basis van voorbeeldtypen van gebouwen. Met MAIS (Multi ActorImpact Simulatie) kunnen de kosten en opbrengsten voor verschillende actoren en beleidsopties worden doorgerekend.

Op CBS-buurtniveau worden met het model de gevolgen van warmteopties weergegeven, zowel voor de maatschappelijke kosten als de kosten voor verschillende eindgebruikers. Per buurt worden zes strategieën berekend, waarvan drie zonder gas (all-electric of warmtenet met lage en middentemperatuur warmtebronnen) en drie met duurzaam gas (hybride warmtepomp, gasketel of een mix van oplossingen). Bij alle strategieën wordt het bijbehorende isolatieniveau meegenomen in de berekening.

In welke vorm komt de leidraad beschikbaar?
De leidraad wordt beschikbaar gesteld in drie vormen:
– Een webapp met een globaal overzicht van de resultaten (openbaar)
– Per gemeente een gemeenterapport (openbaar)
– Een datadump voor gemeenten en adviesbureaus. Deze kan worden gebruikt om in eigen GIS-systemen lokale data toe te voegen

Ik heb al een transitievisie warmte, of ben ermee bezig. Moet de leidraad ook voor mijn gemeente openbaar worden?
In het klimaatakkoord staat dat de leidraad voor alle gemeenten openbaar wordt. EZK neemt het verzoek van gemeenten mee om gemeenten wel inzicht te geven in de leidraad voordat deze openbaar beschikbaar komt, zodat zijn zich daarop kunnen voorbereiden.

Kan ik lokale data toevoegen aan de leidraad?
Gemeenten kunnen tot 27 mei de volgende data aanleveren voor de startanalyse:
– Goedgekeurde warmteplannen of wijken waar vanuit de BZK-proeftuinen al een duidelijke keuze voor een alternatief is gemaakt. Dit wordt dan overgenomen in het model.
– Aanvullende data over lokale of regionale warmtebronnen

De leidraad neemt geen lokale geplande investeringen in bijvoorbeeld riolering, herstructurering openbare ruimte of renovatie- en sloopnieuwbouw mee. Dit kan in eigen GIS-systemen worden toegevoegd.

Download hier de presentaties van EZK, PBL en Gemeente Utrecht (namens VNG) of kijk voor meer informatie en het aanleveren van data op https://expertisecentrumwarmte.nl/.

Heb je nog vragen over dit artikel? Neem contact op met Tomas Mathijsen.

Categorieën: Nieuws