De provincie Noord-Holland stelt een subsidie van € 2,9 miljoen beschikbaar voor wijkplannen warmtetransitie. Deze subsidie staat los van de subsidie BZK proeftuin aardgasvrije wijken. Het gaat in dit geval om procesgeld en kan zo aanvullend zijn op de BZK subsidie. Gemeenten kunnen de subsidie vanaf 1 maart 2019 aanvragen.

Alle gemeenten moeten voor eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. In dit plan staat globaal voor een wijk beschreven welke duurzame warmtebron het meest voordelig is en in welke wijken de warmtevoorziening wordt verduurzaamd. De provincie Noord-Holland wil graag een bijdrage leveren aan het verminderen van de warmtevraag en het gebruik van duurzame warmte bevorderen. Daarom is er nu subsidie beschikbaar waarmee gemeenten een wijkplan verder kunnen uitwerken.

Wijkplan
Het wijkplan warmtetransitie bestaat onder andere uit een beschrijving én analyse van de vraag naar warmte van bewoners en gebruikers van gebouwen. Ook het aanbod van warmte komt aan bod. Warmte kan op verschillende manieren geleverd worden. Zo kun je warmte opwekken met een warmtepomp of gebruik maken van industriële restwarmte. Ook moet het plan aandacht besteden aan de participatie van de inwoners en de financiering.

Aanvragen
Gemeenten kunnen tussen 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020 een subsidie van maximaal € 200.000 aanvragen. In totaal is er € 2.980.000 beschikbaar. De Uitvoeringsregeling subsidie warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau is te vinden in het Loket.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van de provincie Noord-Holland.

Categorieën: Nieuws