Om duurzame investeringen zoals een warmtepomp te financieren, zijn er financieringsopties beschikbaar voor nieuw- en verbouw. Voorheen kon je met een woning van EPC 0 of beter, €25.000,- extra lenen. Dit bedrag kwam bovenop het maximale bedrag dat was berekend op basis van inkomen en financieringslast. Voorwaarde was dat er een zogenaamde energieprestatiegarantie werd afgegeven door een partij die het systeem exploiteert, beheert en onderhoudt (een zogenaamde ESCo – Energie Service Company). Deze garantie vraagt om behoorlijk strenge eisen aan bijvoorbeeld isolatie en kierdichting.

Sinds begin dit jaar is de wijzigingsregeling hypothecair krediet van kracht. Samengevat is het volgende vastgesteld:

  • De koper van woning met EPC 0 of beter mag niet meer €25.000,-, maar €15.000,-  extra lenen op de hypotheek
  • Er is geen energieprestatiegarantie meer nodig om dit te regelen
  • Voor Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen kan nog steeds €25.000,- extra worden geleend op de hypotheek. Hiervoor is wel een energieprestatiegarantie nodig van minimaal 10 jaar.
  • Voor beide regelingen is een minimum jaarinkomen van €33.000,- bruto nodig.

Kortom, €10.000,- minder extra leencapaciteit op de hypotheek voor kopers met een EPC 0 woning of beter ten opzichte van vorig jaar. Maar geen strengere eisen meer aan de woning om een energieprestatiegarantie te realiseren. Voor NOM woningen blijft de situatie gelijk.

Klik hier om het wetsartikel in te zien.

Categorieën: Nieuws