De Tweede Kamer heeft op 20 december 2018 ingestemd met een amendement op de Crisis- en Herstelwet (Transitiewet Omgevingsrecht). De Gaswet wordt nu opgenomen in lijst van wetten waar als vorm van experiment van mag worden afgeweken. Dit geeft gemeenten ruimte om daadwerkelijk wijken aardgasvrij te kunnen maken. Dit is van groot belang in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik.

Nog geen regeling voor bestaande bouw
Begin vorig jaar is de aansluitplicht voor nieuwbouw afgeschaft en dat is een goede stap geweest voor de nieuwbouw. Voor bestaande wijken was echter nog niets geregeld en daar ligt een enorme uitdaging. De Gaswet maar ook andere wetten bieden vrijwel geen ruimte om te ontkoppelen van het aardgasnet. De experimenteerruimte staat bijvoorbeeld wel experimenten toe die zien op hernieuwbare energie, energiebesparing, reductie van CO2 uitstoot en efficiënter gebruik van een gastransportnet. Ook is een speciale plaats ingeruimd voor energiecoöperaties. Dat is goed maar onvoldoende voor de enorme opgave in de gebouwde omgeving.

Het onderbrengen van de Gaswet in de Transitiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om af te wijken van de Gaswet en een experiment te doen om de verplichte aansluiting niet langer te handhaven en een vervanging door een andere energiebron aan te bieden. Het Klimaatakkoord zal als doelstelling hebben in 2030 1,5 miljoen gebouwen van het aardgas af te halen. De afspraak is dat in 2030 geen Gronings aardgas meer wordt gebruikt. Gemeenten staan aan de lat om bestaande bouw van het aardgas af te halen. Het amendement is daarom hard nodig om van start te kunnen gaan. Enkele gemeenten zijn al gestart in de ‘proeftuin Aardgasvrije wijken’.

Positief resultaat
Lot van Hooijdonk, voorzitter van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, is blij met deze uitkomst: ‘’Gemeenten hebben de wet nodig in hun opgave om wijken aardgasvrij te maken. Met deze stemming geeft de kamer gemeenten de wettelijke steun om verder te gaan.’’

Klik hier voor het nieuwsbericht van VNG en meer informatie over de gaswet in de Crisis- en herstelwet.

Categorieën: Nieuws