Op dinsdag 4 december vond de tweede (in een serie van zes) bijeenkomsten plaats van het Lerend Netwerk van het Servicepunt, de MRA en RVO. Hét netwerk waarin de gemeentelijke professionals van tien koplopergemeenten elkaar treffen, kennis vergaren, ervaringen uitwisselen en werken aan een eigen netwerk van energietransitieprofessionals. Deze tweede bijeenkomst vond plaats in het Kreatief Pakhuis in Zaandam en stond in het teken van ‘techniek’. De energietransitie is ook een technische transitie en keuzes over welke duurzame warmtetechniek in welke wijk toegepast gaat worden, komen ook op het bordje van de gemeente terecht. Genoeg reden dus om hier nadrukkelijker bij stil te staan en in de laatste stand van zaken te verdiepen.

Om inzicht te geven in duurzame warmtealternatieven was Martijn van Lier (Over Morgen) gevraagd om een presentatie te verzorgen. Na een korte opfrissing van de natuurkundige middelbare school kennis, ging Martijn dieper in op de betekenis van technieken zoals collectieve warmte, all-electric en de ontwikkelingen omtrent waterstof die recent het nieuws lijken te domineren. Wat behelzen deze technieken? Wat zijn de voor- en nadelen? Welke kosten gaan ermee gepaard? Allemaal vragen die aan bod kwamen. Tussendoor konden de deelnemers ook zelf concrete vragen over casussen uit de eigen gemeente aan Martijn voorleggen. Daaruit bleek maar weer eens dat het onderwerp veel aandacht van de gemeentelijke professionals vraagt en dat een uur presentatie zelden voldoende is.

Daarna gingen de deelnemers aan de slag in de intervisiegroepen waarin concrete casussen werden besproken. Onder begeleiding werden door middel van verschillende intervisietechnieken de pijnpunten zichtbaar gemaakt en werden de verschillende ervaringen aan tafel benut om de casus inbrenger verder te helpen in het gerezen dilemma.Tot slot werd er aan de hand van de borrel het netwerk verder verstevigd en kon teruggekeken worden op een tweede sessie. Een sessie waarin de deelnemers alweer beter op elkaar zijn ingespeeld en de pijnpunten concreet naar voren worden gebracht. Kortom een Lerend Netwerk dat op st(r)oom raakt.

Categorieën: Nieuws