Vanaf 2012 treffen volgens RVO ruim 600.000 Nederlandse particuliere woningeigenaren, één of meer energiebesparende maatregelen per jaar. En dan gaat het niet over ledverlichting, maar isolatiemaatregelen, energiezuinige ventilatie en het installeren van warmtepompen. Dat is al goed nieuws. Steeds meer woningeigenaren worden zich ervan bewust dat verduurzamen van de woning gewenst is. Of dat nou is voor een beter comfort, de portemonnee of vanuit een duurzaam hart.

Het doel van de subsidieregeling regionaal programma energiebesparing is dat in 25.000 Noord-Hollandse woningen energiebesparende maatregelen getroffen gaan worden. Het is dan cruciaal dat deze maatregelen een toekomstige duurzame warmtevoorziening niet in de weg zitten, maar juist mogelijk maakt. Met deze blog willen we jullie informeren over het type maatregelen waarvan we graag zien dat jullie ze stimuleren.

We onderscheiden hierin twee soorten. Namelijk maatregelen die de woning technisch gezien gereed maken op een aardgasvrije warmtevoorziening. En maatregelen die zorgen voor bewustwording onder bewoners, zodat ze aan de slag gaan met energiebesparing. Een voorbeeld van hoe bewustwording kan worden aangewakkerd is met de Slim Wonen App, één van de pitches meegestuurd met deze blog.

Duurzame verwarming en isolatiemaatregelen

Om de gebouwde omgeving uiteindelijk geheel CO2-neutraal te kunnen verwarmen, is een aardgasvrije verwarming noodzakelijk. We gaan daarom op zoek naar alternatieve, duurzame warmtebronnen. Lees daarover meer in de notitie duurzame warmte – techniek van de warmtetransitie. Om deze duurzame bronnen optimaal te kunnen benutten, is isolatie een randvoorwaarde. De temperaturen die bij duurzame bronnen beschikbaar komen zijn namelijk lager dan de temperatuur die kan worden bereikt door een Cv-ketel (90°C). Gebouwen moeten dus met een lagere temperatuur – tussen de 35°C en 70°C – verwarmd kunnen worden. De temperatuur is afhankelijk van het type oplossing: grofweg 70oC bij een warmtenet en 35-55oC bij een warmtepomp.

Ook al is nu op de meeste plekken nog niet duidelijk wat het uiteindelijke alternatief voor de CV-ketel op aardgas wordt, dat is geen reden om te wachten met isolatie. Isolatie is noodzakelijk. Nu starten is ook cruciaal, omdat de isolatie-opgave naar verwachting gefaseerd zal worden uitgevoerd. Deze fasering is nodig vanwege de investeringskosten in isolatie. Door de ingrepen gelijktijdig uit te voeren met verbouw en onderhoud zullen de kosten lager uitvallen. Bijvoorbeeld bij het schilderen van de kozijnen overwegen om eerst HR++ glas te installeren. Of bij uitbouw gelijk nieuwbouweisen qua isolatie hanteren en vloerverwarming installeren. Gevolg daarvan is dat het voor veel woningen 10 tot 20 jaar kan duren voordat ze op niveau zijn geïsoleerd. Dat is niet erg, want we hebben tot 2050 om naar een aardgasvrije gebouwde omgeving te komen. In die wijken waar je voor 2030 van het aardgas af wilt stappen, zul je als gemeente extra stappen moeten zetten om tot een versnelde isolatie van woningen (en bedrijven) te kunnen komen.

Maar over welke maatregelen hebben we het dan?

In de figuur hierboven staan de maatregelen genoemd die bewoners kunnen treffen ter voorbereiding op een aardgasvrije warmtevoorziening. Het is dus niet alleen belangrijk om te gaan isoleren maar ook om op de juiste manier te blijven ventileren. Bovendien zal iedereen elektrisch moeten gaan koken. Voor een meer gedetailleerd overzicht, bekijk hier de flyer met no-regret maatregelen voor bewoners. En kijk op de websites van de energieloketten in Noord-Holland: Duurzaam Bouwloket & Greenhome.

Daniel van Staveren
daniel.vanstaveren@overmorgen.nl
06 10 85 92 74

Categorieën: Nieuws