Wubbo Ockels richtte in 2012 De Groene Grachten op, met de missie: “Als een eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan, dan kan het overal!”. Sindsdien werkt het bedrijf hard aan de verduurzaming van historische panden in het hele land, waaronder forten, kerken, musea, theaters, boerderijen en woningen.

Klantreis van verduurzaming
Suze: ‘De Groene Grachten werkt met pandeigenaren, overheden, financiële instellingen, uitvoerders en de zakelijke markt samen in de hele klantreis van verduurzaming:

1. Inspiratiefase: We delen alle beschikbare kennis op het platform ‘De Groene Menukaart’, en organiseren bijeenkomsten, waaronder een jaarlijks Duurzaam Erfgoed Symposium, bewonersavonden, lezingen en inloopspreekuren.

2. Initiatieffase: Wij geven workshops voor een goede kick-off van een project, bijvoorbeeld om de ambitie scherp te krijgen of planvorming en samenwerking te stimuleren. Ook verzorgen we het projectmanagement om in co-creatie met partijen tot een gezamenlijk gedragen project te komen.

3. Ontwerpfase: Wij geven persoonlijk advies over het verduurzamen van een pand, met oog voor de cultuurhistorie. Hierin werken we alle details uit, zowel technisch en financieel, als op vergunningen. Zo weet de eigenaar/beheerder exact wat er in hun situatie mogelijk is op energiebesparing, duurzame opwekking, materialen, water e.d.

4. Bouwvoorbereiding en uitvoeringsfase: Wil de opdrachtgever naar aanleiding van het advies tot actie overgaan? Wij kunnen de uitvoering van de plannen ook begeleiden. Wij ontzorgen van vergunning tot PvE en financieringsaanvragen.

5. Duurzaam gebruik en monitoring: We monitoren onze projecten en helpen bij het vormgeven van duurzaam onderhoud en een MJOP. Ook is het in deze fase belangrijk dat er goede voorlichting aan de eindgebruikers plaatsvindt.

”Verduurzamen is een kwestie van samenwerken”.
Wij kunnen innovatieve, gebiedsgerichte projecten opstarten en managen, waarin de bewoners worden geïnspireerd, geïnformeerd en geactiveerd tot verduurzaming in de gehele klantreis. Dit doen we uiteraard niet alleen. In co-creatie met overheden, pandeigenaren, installateurs en uitvoerders, financiële instellingen en andere stakeholders werken wij samen aan het realiseren van de duurzame projecten. Bij voorkeur zijn deze partijen lokaal actief. In allerlei gemeenten en regio’s bieden wij een combinatie van maatwerkadviezen, De Groene Menukaart en bewonersavonden i.s.m. de lokale energieloketten.

Kun je een voorbeeld noemen? 
De regio Zaanstreek-Waterland kenmerkt zich door een groot aantal prachtige monumenten. Op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie, is er juist voor deze monumenten nog een grote slag te slaan. Daarom werken 14 partijen samen in een uniek project. Zo worden tientallen pandeigenaren voorzien van een gratis energieadvies en worden inloopspreekuren en bewonersavonden georganiseerd. Tevens is voor deze regio een ‘Groene Menukaart’ in ontwikkeling, speciaal voor historische panden. Dat is een online platform waarop de bezoekers inspiratie op kunnen doen over alle mogelijkheden om, met respect voor de historie,- panden te verduurzamen. De menukaart van de Gemeente Waterland is online al te bekijken, de overige gemeenten komen binnenkort online. Ook wordt er op regionale schaal gezocht naar manieren om de welstandsnota’s te ‘verduurzamen’. Daarnaast is er voor de provincie Noord-Holland op dit moment een Groene Menukaart speciaal voor kerken, stolpen, buitenplaatsen en molens in ontwikkeling.

Wat raad je gemeentes aan?
Benut de unieke storytelling van je erfgoed en de kracht van samenwerken! Zorg voor inspirerende, duurzame voorbeeldprojecten en bouw daar een verhaal omheen. Goed voorbeeld doet immers goed volgen! Een gecommuniceerd duurzaam project maakt dan nog veel meer impact dan enkel de bespaarde energie in dat gebouw. Immers: “Als verduurzaming hier kan, dan kan het toch overal?”.’

Categorieën: Nieuws