Er is een sterk groeiende vraag naar warmtepompen. Om aan die vraag te kunnen voldoen, hebben de warmtepompbranche samen met de installatiebranche en overheid met elkaar afgesproken om de komende vijf jaar 6.000 monteurs versneld op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal “decentrale duurzame warmte- en koudetechnieken” die de DHPA samen met collega-branches en de overheid heeft afgesloten. Op 4 september tekenden minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, DHPA-voorzitter Frank Agterberg, UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra en collega’s uit andere duurzame warmte- en koudebranches de Green Deal.

Bij deze gelegenheid opende minister Wiebes een praktijklokaal in Groningen voor warmtepomptechniek als eerste resultaat van de deal en als opmaat voor nog zes praktijklokalen voor warmtepompmonteurs elders in Nederland.

Opleidingsprogramma
Opleidingen staan centraal in de Green Deal Warmtepompen. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van het hele spectrum aan warmtepompen met lucht, bodem en (grond)water als duurzame bron van warmte en koude. Ook hybride warmtepompen zitten in de opleiding, een combinatie met een cv-ketel voor piekvraag en warm tapwater, daarmee een transitietechniek voor de bestaande bouw. DHPA-leden hebben met hulp van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.

De vraag naar warmtepompen neemt sterk toe
De warmtepomp neemt gestaag de rol van de aardgasgestookte cv-ketel over. De groei van de vraag is al meer dan 50 procent per jaar en dat moet ook om aan de beleidsdoelstellingen van bijna 50 procent reductie van CO2-uitstoot in 2030 te gaan voldoen. De leveranciers zijn er klaar voor en door de extra opleidingscapaciteit zal ook de installatiebranche de ommezwaai kunnen gaan maken. De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen.

Kennis is de basis
Opleiding is het delen van kennis en kunde vanuit de branche met de vakman in de praktijk. Kennis is ook de basis voor verdere innovatie: de warmtepomp wordt steeds verder ontwikkeld en steeds beter inpasbaar gemaakt in gebouwen en wordt daarmee ook steeds beter opschaalbaar in hele wijken. De DHPA heeft daartoe ook het initiatief genomen tot een kennisplatform dat, evenals de Green Deal voor opleidingen doet, de krachten bundelt voor een gezamenlijke kennisagenda en kennisontwikkeling. Hiermee zal de branche zich verder versterken en daarmee ook de Nederlandse economie en exportpositie…

Lees hier het volledige nieuwsbericht van DHPA.

 

 

Categorieën: Nieuws