Het is nu een half jaar geleden dat we de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug hebben. Nieuwe coalities zijn gesmeed, coalitieakkoorden zijn vastgesteld en wethouders zijn gekozen. In dit item werpen we een blik op de inzet van deze nieuwe wethouders op het onderwerp duurzaamheid.

Duidelijk doel
Er is één ding duidelijk tot in alle lagen van de overheid doorgedrongen, we moeten aan de slag met het verminderen van onze CO2-uitstoot en het liefst elke gemeente energieneutraal voor 2050. In de formulering van de ambities bij gemeenten wordt vaak expliciet verwezen naar de internationale aanpak van klimaatverandering afgesproken tijdens de VN-klimaattop in Parijs in 2015. Maar ook aanstaande Klimaatwet biedt de urgentie om liever gisteren dan vandaag te werken aan de verduurzaming van de gemeente.

Breed investeren
Een coalitieakkoord legt op hoofdlijnen de ambities voor de nieuwe raadsperiode vast. Maar opvallend is het divers aantal onderwerpen dat binnen duurzaamheid wordt genoemd. Van aardgasvrij, grootschalige duurzame opwek door wind en zon, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en stadslandbouw tot aan circulaire economie. Er is een breed begrip van wat een duurzame gemeente inhoudt. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor de investeringen die gedaan moeten worden. Zo is de ambitie om lokale fondsen die inzetten op de verschillende thema’s in het leven te roepen of te continueren.

Samen met bewoners en ondernemers
NRC stelde afgelopen zomer al vast dat duurzaamheid hip is. Het realiseren van de duurzaamheidsambities kan niet alleen door de gemeente gedaan worden, hier is iedereen in de gemeente voor nodig. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen moeten aan het werk om samen de ambities te realiseren. Ook de gemeenten in Noord-Holland hebben extra aandacht voor deze samenwerking. Het moet bijvoorbeeld voor bewoners mogelijk zijn om te participeren in duurzaamheidsinitiatieven en ook het rendement te ervaren tot en met een intensieve samenwerking met ondernemers en grootschalige industrie.

Concluderend kunnen we stellen dat de onderwerpen klimaat, energie en warmte aan belang hebben gewonnen. In steeds meer coalitieakkoorden wordt de energietransitie gezien als één van de grootste opgaven van de gemeente.

Categorieën: Nieuws