Op 10 juli is het klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Bedrijven en organisaties willen in de gebouwde omgeving de uitstoot van CO2 verminderen door huizen en gebouwen aan te passen met als resultaat 3,4 miljard kilogram minder CO2 in 2030. En in 2050 willen we bijna helemaal geen CO2 meer uitstoten. Om deze klimaatdoelen te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland aangepakt worden. Dat betekent ongeveer 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen in 2021, en ruim voor 2030 al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. Zo’n nationale verbouwing is een enorme opgave.

 

Voorstellen voor de sectortafel Gebouwde Omgeving

De sectortafel Gebouwde omgeving stelt voor om wijk voor wijk aan de slag te gaan. 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen moeten aangepast worden tot goed geïsoleerde woningen en gebouwen die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelf opwekken. Dat kan voor iedereen betaalbaar zijn, als de kosten van de maatregelen verder dalen en de maandlasten van de lening voor de verbouwing niet hoger zijn dan het voordeel op de energierekening.

 

Hoe de sector Gebouwde omgeving dat wil doen, leest u in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Gebouwde omgeving. Twee zaken lichten wij er nu uit:

  • Gemeenten krijgen de taak een transitievisie warmte op te stellen plus wijkuitvoeringsplannen voor die wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan. Dit alles voor 2021. Dit betekent feitelijk dat de nieuwe Colleges dit als taak krijgen in deze periode.
  • Woningcorporaties zijn aangewezen als de startmotor van de warmtetransitie. Aangezien corporaties veel woningen bezitten, zijn zij sowieso een belangrijke partner voor gemeenten in deze transitie. Het wordt daarbij belangrijk om de plannen van corporaties af te stemmen op de transitievisie warmte en de wijkuitvoeringsplannen in de gemeentes. Dit kan alleen als deze plannen in nauwe samenwerking worden opgesteld.

 

In onze nieuwste notitie ‘Duurzame warmte: Het proces van de warmtetransitie’ staat beschreven hoe u kunt komen tot een transitievisie warmte (daar nog warmtevisie genoemd) en uitvoeringsplannen per wijk (ofwel warmtetransitieplannen zoals eerder in het IBP aangekondigd). In het najaar zullen we over deze thema’s ook weer ambtelijke werksessies organiseren en komen we met een toolkit aardgasvrije bestaande bouw om jullie te ondersteunen in dit proces.

 

Alle informatie en voorstellen – ook met betrekking tot industrie, mobiliteit, elektriciteit en landbouw en landgebruik –  zijn te vinden op www.klimaatakkoord.nl.

 

Categorieën: Nieuws