Meerdere gemeenten in Noord Holland willen deelnemen aan het Rijksprogramma ‘Proeftuinen gasloze wijken’. De gemeenten Purmerend, Zaanstad en Heerhugowaard hebben gebruik gemaakt van het aanbod van het Servicepunt om hun aanvraag kritisch tegen het licht te houden. Voor de drie gemeenten geldt dat zij al langer bezig zijn met een concrete wijk en op het punt staan te starten met de uitvoering. Gebleken is dat in geen van de projecten de kosten voor het (aard)gasvrij maken van de beoogde wijk volledig terug kan worden verdiend. Daarmee is een bijdrage van het Rijk om een deel van de onrendabele top af te dekken cruciaal voor de uitvoering van het project. Het Rijk wil niet alleen helpen bij het afdekken van het onrendabel, maar wil ook lessen en ervaringen ophalen die het mogelijk maken om diverse aanpakken op te schalen. In eerste instantie besteden de aanvragen onvoldoende aandacht aan de beoogde leereffecten. De aanvragen zijn daarop aangepast.

Voor 1 juli moeten alle aanvragen ingediend worden bij het ministerie van BZK. Voor 2018 worden door BZK twintig wijken geselecteerd. Naar verwachting zal dit aantal overtekend worden en moet er worden gekozen. Op 1 oktober zal bekend worden gemaakt welke projecten gehonoreerd worden. In 2019 volgt weer een nieuwe ronde waarbij opnieuw twintig wijken geselecteerd worden. Ook voor 2019 geldt het aanbod van het Servicepunt om bij gemeenten langs te komen om samen de aanvraag kritisch door te nemen.

 

Categorieën: Nieuws