Op 6 juni was het Servicepunt Duurzame Energie op de informatiemarkt voor raadsleden van de provincie Noord Holland. “We kunnen hier niet meer omheen”. Een veelgehoorde spreuk van de raadsleden die wij hebben gesproken over een aardgasvrije gebouwde omgeving. Maar wat betekent dit dat dan voor de gemeente? Want met maar een aantal maatschappelijke panden in eigendom, hoe maak je de rest van de gemeente aardgasvrij?

Met de notitie “Duurzame warmte: Het proces van de warmtetransitie” zetten wij deze ingewikkelde opgave in stappen uitéén. We geven daarbij aan waar de regierol van de gemeente ligt en wat de sleutelfiguren zijn die in ieder geval betrokken moeten worden om wijken van het aardgas te halen. We laten zien welke mijlpalen er zijn, van bewustwording, warmtevisie, warmtetransitieplan, tot aan realisatie. Deze notitie is opgesteld in samenwerking met Provincie Noord-Holland, RUD Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst IJmond, regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Purmerend, Alliander, HVC Groep, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition. Ter ondersteuning is er een infographic ontworpen, die deze complexe opgave iets minder complex in beeld brengt.

Categorieën: Nieuws