Op 14 juni kwamen verschillende gemeenten uit Noord-Holland bijeen voor de startsessie van een ‘Community of Practice’ (CoP) in het kader van de warmtetransitie. Na opgewarmd te zijn door een tweetal inspirerende sprekers, mochten de deelnemers zelf aan de slag met de vormgeving van een CoP dat hen in de komende maanden gaat ondersteunen bij de warmtetransitie. Een nadrukkelijke keuze van de initiatiefnemers van deze CoP (te weten: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Servicepunt Duurzame Energie (Servicepunt)). ‘’Een CoP moet van en voor de gemeenten zijn, waarin men open is over de eigen ontwikkelpunten maar ook bereid is elkaar te helpen bij deze immense opgave’, aldus Yannick Lataster van het Servicepunt.

De startsessie op 14 juni vond plaats op de inspirerende locatie ‘Seinwezen’ langs het spoor in Haarlem. Conform het verzoek van de organiserende partijen hadden meerdere gemeenten een aantal medewerkers afgevaardigd naar deze startsessie. De reden voor dit verzoek was dat de warmtetransitie een transitie behelst die over de afdelingsgrenzen binnen de gemeenten gaat. Het betrekken van verschillende afdelingen in een zo vroeg mogelijk stadium van deze transitie is dan ook geen overbodige luxe. Daar komt bij dat met meerdere deelnemers per gemeenten die opgedane kennis ook beter geborgd is en niet plotseling de organisatie verlaat mocht iemand van baan wisselen.

 De start van de sessie werd verzorgd door een tweetal sprekers en was bedoeld om de geesten rijp te maken voor het brainstormen dat daarop volgde. Eric Spaan (Kaapz, en auteur van het boek: ‘Hoe richt je een zwerm’) sprak over de nieuwste inzichten in burgerparticipatie en procesinrichting. Met concrete voorbeelden uit de praktijk en een analyse van de resultaten liet hij zien wat wel en niet werkt. Vervolgens nam Henk van Veldhuizen (gemeente Amsterdam) de aanwezigen mee naar de jaren ‘70 en ’80 en trok hij parallellen met de stadsvernieuwingsopgave uit die tijd. Met voorbeelden uit Leeuwarden en Amsterdam liet Henk zien dat zowel een top-down als ook een bottom-up benadering kan werken, mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden.

 Na deze twee lezingen en een korte pauze zijn de aanwezigen aan de slag gegaan met het uitwerken van de eigen wensen en behoeften voor het CoP. Vragen als: ‘Ik en mijn gemeenten hebben behoefte aan kennis en ervaring over?’, ‘Wij kunnen kennis en ervaringen aanbieden op het gebied van….?’ en ‘In welke vorm zou het CoP georganiseerd moeten worden?’ kwamen hierbij aan bod en vormen de input voor een programmaplan dat over enkele weken wordt gepresenteerd. Tijdens de afsluitende borrel was het vervolgens nog mogelijk om uitgebreid te netwerken en contacten te leggen. Het enthousiasme dat daarmee, en met de rest van de dag, gepaard ging, liet zien dat deze startsessie van de Community of Practice een groot succes was.

 

Categorieën: Nieuws