Wil je in jouw gemeente het gebruik van restwarme stimuleren? Of de grootschalige uitrol van zonnestroomsystemen voor huurwoningen mogelijk maken? Dit zijn voorbeelden van projecten die door het EFRO Fonds ‘Kansen voor West II’ mede mogelijk worden gemaakt. Met dit nieuwsbericht brengen we het fonds onder de aandacht. Het EFRO Fonds kan worden benut om verduurzamingprojecten voor de gebouwde omgeving een extra impuls te geven.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is bedoeld om evenwichten tussen Europese regio’s in stand te houden. Om dat te bereiken financiert het fonds programma’s voor de ontwikkeling en aanpassing van regio’s waar relevant. In de meer ontwikkelde regio’s, zoals Nederland, wordt ingezet op concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Initiatieven uit de provincie Noord-Holland kunnen specifiek gebruik maken van het programma Kansen voor West II, wat het EFRO fonds benut. Er is nog €3,5 miljoen beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan een koolstofarme economie, interessant dus voor de gemeenten en regio’s waar het Servicepunt veel mee samenwerkt. Projecten die zich richten op het terugdringen van CO2 uitstoot, gebruik van alternatieve energie en het realiseren van energiebesparing komen in aanmerking. Bedrijven, woningcorporaties, intermediaire organisaties, overheden (als facilitator, procescoördinator of launching customer) en onderwijs en kennisinstellingen kunnen gebruik maken van het fonds. Er gelden verschillende randvoorwaarden, maar leidend is dat het gaat om financiering van de onrendabele top van goede businesscases en bundeling van vraag om tot opschaling te komen.

Het principe is “first come, first serve” en projecten moeten dit jaar worden ingediend. In het gunstige geval kan de beoordeling van het initiatief binnen een half jaar zijn voltooid. Belangrijk om te weten is dat de eerste uitbetaling van de subsidie een jaar na positieve beoordeling gebeurt, op basis van een voortgangsrapportage. Dat betekent dat partijen in staat moeten zijn om gedurende dat jaar eigen voorfinanciering te benutten. Het initiatief mag doorlopen tot 2023.

Om een beeld te geven van wat kansrijke initiatieven zijn voor dit fonds, laten we hieronder twee voorbeelden zien van projecten uit het programma Kansen voor West II. Zie hiervoor ook http://www.kansenvoorwest2.nl/nl/projecten/ met koolstof arme economie geselecteerd als prioritaire as. Voor meer informatie, neem contact op met Louisan Pot, Adviseur Kansen voor West, europesesubsidies@noord-holland.nl of 06-31688250.

Andere subsidies gericht op milieu en klimaat en voor een deel ook aardgasvrije wijken, zijn uitééngezet door Erac en te vinden via deze link.

Aardwarmte Combinatie Luttelgeest BV
“Aardwarmte Combinatie Luttelgeest BV is opgericht door twee tuinders met de ambitie om in 2016 geothermische warmte te benutten voor de glastuinbouw en daarmee de CO2 uitstoot drastisch te verminderen en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. Met de op ca 1800 m diepte gewonnen aardwarmte zullen in 2016 de kassen van Bernhard Plantenkwekerij B.V. en Leo Hoogweg Kwekerij B.V. (betreft het buurbedrijf) van warmte worden voorzien. Daarmee levert het geothermieproject Luttelgeest een jaarlijkse bijdrage op van 18.000 ton CO2 emissiereductie en wordt jaarlijks 10,6 mln. m³ aardgas bespaard. Met het geothermieproject Luttelgeest is een investering van € 16,5 miljoen euro gemoeid.”

Opschaling Zonnestroom voor Huurders
Koolstofarme economie – Amsterdam (regionaal) – LENS B.V.

Het brede consortium van ketenpartijen heeft zich tot doel gesteld om grootschalige uitrol van zonnestroomsystemen voor huurwoningen (van rijtjeshuis tot appartement) mogelijk te maken. Dit doet het consortium door fysieke ontwikkeling van zonnestroomtechnologie, ontwikkeling van ICT-koppelingen voor de organisatie, installatie en beheer. Daarnaast regelt het consortium de financieel juridische validatie van het systeem en biedt praktische oplossingen bij knelpunten die een rol spelen bij zonnestroom voor huurders. Hierdoor kan op een efficiënte en rendabele wijze aan de grote vraag naar zonnepanelen onder huurders worden voldaan. Het consortium richt zich in eerste instantie op de uitrol naar 8.500 woningen. Dit project krijgt een EFRO-bijdrage van € 826.200,00. Looptijd van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019.

Categorieën: Nieuws