Dinsdag 3 april jl. is de Wet VET (Voortgang Energietransitie) door de Eerste Kamer goedgekeurd. Deze wet zegt dat nieuwbouwwijken in principe niet worden aangesloten op een gastransportnet. Per 1 juli 2018 geldt dit voor alle woningbouwlocaties, ongeacht de omvang van de ontwikkeling.

Als reactie hierop stuurde Bouwend Nederland, NEPROM en Aedes een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de ingangsdatum te verlaten naar 1 januari 2019. Hierdoor was het nog niet zo zeker of de datum van 1 juli wel definitief was. Maar op 8 mei is in het Staatsblad te lezen dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen definitief vervalt vanaf 1 juli 2018. Hiermee is het verzoek van de brancheverenigingen genegeerd.

De uitwerking van de wet op detailniveau moet nog worden vastgelegd in een ministeriële regeling. Daarin zal onder andere het ‘tenzij’-principe worden toegelicht, waar ontwikkelaars mogelijk aanspraak op willen maken om alsnog op het gasnet aan te sluiten. De wet biedt de mogelijkheid om als college van B&W toch een gebied aan te wijzen waar aansluiting op het gasnet is toegestaan. ‘Dit kan vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang’. De precieze betekenis daarvan, zal dus in de ministeriële regeling worden uitgewerkt.

Gemeenten moeten zich voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid. Om als gemeente de discussie over het ‘tenzij’-principe goed te kunnen voeren is het van belang om van te voren te bedenken hoe om te gaan met verzoeken.

Categorieën: Nieuws