De wet VET is een feit. Op dinsdag 3 april was het een hamerstuk in de Eerste Kamer. Met deze wet wordt aardgasvrije nieuwbouw vanaf 1 juli 2018 de norm. Hoewel gemeentes om zwaarwegende redenen nog kunnen besluiten om bepaalde gebieden hiervan uit te sluiten, zal in de regel geen nieuwbouw meer op aardgas worden aangesloten. Voor het Servicepunt Duurzame Energie kan dan de champagne open (en de gaskraan dicht).

Met de wet VET ziet het handelingsperspectief er anders uit dan bij de eerder voorgestelde wetswijziging van de warmtewet door de toenmalige minister Kamp. Om die reden heeft het Servicepunt de notitie geüpdatet. Daarin is uitgebreid te lezen hoe de wetswijziging eruit ziet en welke stappen gemeenten kunnen nemen om aardgasvrije nieuwbouw te realiseren.

De notitie is hier te vinden.

Categorieën: Nieuws