Het jaarverslag over 2017 en het jaarplan 2018 zijn uit! Na een bijeenkomst op 11 januari waar we input vanuit de hele provincie hebben opgehaald, afstemming met de provincie op ambtelijk niveau en presentatie van onze agenda aan Gedeputeerden Jack van der Hoek en Joke Geldhof staat ons programma.

Als Servicepunt richten we onze aandacht dit jaar nog meer op het ondersteunen van het proces om de gebouwde omgeving duurzaam te gaan verwarmen. Nieuwbouw heeft onze aandacht in de eerste helft van het jaar en bestaande bouw wordt steeds belangrijker gedurende het jaar. Ook energiebesparing is een thema waar we dit jaar aandacht aan schenken. Daarnaast zullen wij ons actief richten op woningcorporaties. Zij hebben immers 30% van de woningvoorraad in Noord-Holland in handen en zijn daarmee een onmisbare schakel in het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Onze focus blijft liggen op ondersteuning van regio’s. We hebben gemerkt dat dit werkt. Het is versterkend als er onderling uitwisseling plaatsvindt van kennis en kunde tussen gemeenten. Regiogemeenten staan het dichtste bij elkaar. Dit is ook de schaal waarop de nieuwbouwopgave afgestemd wordt, waar samengewerkt wordt op het gebied van energiebesparing en waar je elkaar nodig zult hebben om duurzame opwek en duurzame bronnen voor warmte te realiseren. Ook warmtenetten kunnen gemeenteoverstijgend zijn of worden.

Daarnaast zullen we kennis blijven verspreiden via onze website, social media, de nieuwsbrief en notities. Hier kunnen we ook jullie hulp voor gebruiken. Vind je een interessant artikel of deel je graag een succesvolle aanpak van jouw gemeente laat het ons weten en we schenken hier aandacht aan op onze website. Zo kunnen we van en met elkaar leren.

Vragen?
Neem contact op met Ingrid Giebels via ingrid.giebels@overmorgen.nl.

Categorieën: Nieuws