Heerhugowaard heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente pakt de regisserende en aanjagende rol in de energietransitie en diverse projecten ondersteunen dit programma. Slim Energienet Heerhugowaard is zo’n project dat bijdraagt aan de doelstelling.

Negen partijen, waaronder de gemeente Heerhugowaard en de provincie Noord-Holland, ondertekenden half november 2016 een intentieverklaring om in Heerhugowaard een slim energienet aan te leggen. Met de Warmte Transitie Atlas van bureau Over Morgen als belangrijke tool hebben de partners het proces daarna een stap verder gebracht door de meest kansrijke gebieden voor warmtenetten en all electric toepassingen in kaart te brengen. Voor Woningcorporaties Woonwaard was dit een puzzelstuk in het verduurzamingsbeleid van het vastgoed dat de corporatie recent heeft vastgesteld.

Binnen het Slim Energienet heeft installatiebedrijf Kodi met een aantal partners een concept dat bekend staat als het Waerdse Energie Circuit. Bedrijven en organisaties die straks zijn aangesloten op dit net kunnen gebruik maken van elkaars restwarmte voor het verwarmen en koelen van hun huisvesting. Onderdeel van dit energienet zijn ook o.a. de asfaltcollectoren onder een deel van de Westfrisiaweg bij bedrijventerrein De Vaandel. Een andere partner HVC beheert al een fors warmtenet in Alkmaar en omgeving en gaat binnenkort een deel van de tuinders in het glastuinbouwgebied Alton van warmte voorzien. Doordat deze leiding dwars door Heerhugowaard gaat liggen hier ook kansen om een deel van de bestaande bouw aan te sluiten.

Ook al zijn het beide warmtenetten, de twee systemen verschillen van principe en temperatuurniveau. Heerhugowaard heeft beide systemen nodig om de warmtetransitie succesvol te doorlopen en zowel Waerdse Energie Circuit als HVC willen graag een bijdrage leveren om het hoger gelegen doel, Energieneutraal Heerhugowaard in 2030, te halen. Voor een doelmatige en efficiënte samenwerking zijn duidelijke plenaire afspraken nodig aan het begin van het proces. Deels zijn die afspraken gemaakt in de intentieovereenkomst maar nog niet duidelijk verwoord in een plan.

Servicepunt Duurzame Energie heeft het proces begeleid waarbij Waerdse Energie Circuit, HVC en gemeente Heerhugowaard de nodige afspraken hebben gemaakt en de contouren van de samenwerking hebben opgesteld. Het proces gaat nu verder onder regie van de gemeente door een Plan van Aanpak op te stellen hoe beide systemen gaan voldoen aan de beoogde randvoorwaarden ten aanzien van betaalbaarheid en duurzaamheid.

 

Categorieën: Nieuws