Op 30 november is een rapport van Motivaction gepubliceerd naar kennis, houding en gedrag van Nederlandse burgers met betrekking tot de energietransitie. Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Omdat het deels een herhaling is van een onderzoek uit 2015 is het interessant te zien wat er veranderd is.

De bevindingen in dit rapport bieden inzicht in de huidige burgeropinie over de energietransitie en bieden aanknopingspunten voor effectievere communicatie over de energietransitie vanuit de overheid met de burger.

Opvallend is dat bijna iedereen het aandeel van duurzame energie in de mix zwaar overschat: afhankelijk van hoe de vraag gesteld wordt denkt men gemiddeld dat 22% of zelfs 45% van het Nederlandse energieverbruik uit duurzame bronnen komt. In werkelijkheid is dat ongeveer 5%.

Hoewel klimaat en energie wel belangrijker worden gevonden dan 2 jaar geleden, moet toch geconstateerd worden dat ándere onderwerpen (zorg en veiligheid voorop) veel meer worden genoemd als onderwerpen waarop dringend verandering nodig is. Toch staat maar liefst 81% positief tegenover het stimuleren van duurzame energie en de overgrote meerderheid is bereid zélf deel te nemen aan energiemaatregelen. Zo staat 48% positief tegenover het verwarmen van de woning door elektriciteit in plaats van gas (dat was 29% in 2015).

Het rapport beschouwt uiteindelijk 27% als voorloper en 9% als tegenstander; daarnaast zijn er nog passieve onverschilligen (29%), gematigden (23%) en pragmatici (12%). Van al deze groepen worden uitvoerig profielen geschetst en dat maakt het rapport ook goed om te bestuderen bij het ontwikkelen van plannen voor bewonerscommunicatie.

Het hele rapport is hier te downloaden.

Categorieën: Nieuws