Het servicepunt heeft een nieuwe versie van de notitie Aardgasvrije Nieuwbouw gepubliceerd.

Een rode draad in deze update is de nieuwe wetgeving die op stapel staat en die gemeenten een betere mogelijkheid gaat geven aardgasvrije (nieuwbouw-)gebieden aan te wijzen.

De nieuwe wetgeving vraagt van gemeenten een regierol. Het borgen van aardgasvrije en energieneutrale nieuwbouw gaat niet vanzelf en zal dus actief moeten worden opgepakt.

Deze notitie geeft zowel voor gemeentebestuurders als ambtenaren de stappen aan die gezet moeten worden. Maar ook de gevolgen voor de stakeholders – ontwikkelaars, corporaties, huurders en kopers, bijvoorbeeld – komen aan bod. Speciale aandacht is er voor de financiële consequenties van de aardgasvrije nieuwbouw.

De notitie is hier te downloaden.

Contact: Peter-Paul Smoor 06 2155 0929

Categorieën: Nieuws