In Hilversum wordt werk gemaakt van aardgasvrije wijken. Zowel een nieuwbouwwijk als een bestaande wijk zijn aangewezen als pilotwijken. De bestaande wijk is de Hilversumse Meent. In de afgelopen maanden zijn er bewonersavonden geweest om de inzet van het project met de bewoners te bespreken. De belangstelling was zo groot dat er drie avonden nodig waren.

Bijzonder aan het project is dat agendering door bewoners uit de Meent zelf gebeurd is. Bewonersinitiatief Meentkracht is al jaren actief om de wijk te verduurzamen en heeft nu ook hierin het voortouw genomen.

Het komende halfjaar gaat gebruikt worden om met alle stakeholders (bewonersorganisaties, woningbouwcorporaties, lokale energiecoöperatie HilverZon, netwerkbeheerder, de regio en de gemeente) een plan van aanpak op te stellen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de techniek en het proces, maar zeker ook voor de sociale aspecten. De transitie naar aardgasvrij kan voor bewoners ingrijpend zijn, dus communicatie over wat er wanneer allemaal gaat gebeuren is essentieel.

Er wordt hierbij samengewerkt met Smart Energy Cities Uniek aan ‘Smart Energy Cities’ is een team van marktexperts die de aanpak en uitvoering van het programma begeleid en vormgeeft. Dit team bestaat uit een creative producer, een innovatiecoach en een vertegenwoordiger van de netbeheerder. De eerste expert begeleidt en stimuleert de ‘vraag’ van huurders en gebouweigenaren terwijl de tweede het aanbod van innovaties inzichtelijk en voor alle betrokken partijen beschikbaar maakt. De laatste marktexpert ontwerpt een passende energie-infrastructuur. Het team koppelt sociale innovaties aan economisch/technische innovaties door een parallelle route van karakterisering naar ontwerp te doorlopen.

Het volgende stappenplan wordt gehanteerd:

  1. Samenbrengen van stakeholders en het proces / de aanpak ontwikkelen;
  2. Karakteriseren van de wijk (verkenning);
  3. Kiezen van kansrijke scenario’s;
  4. Onderzoeken scenario’s en integrale routekaart;
  5. Beslissingen over investeringen en de uitvoering van de routekaart.

De uiteindelijke doelstelling is even duidelijk als simpel: over tien jaar is de Hilversumse Meent aardgasvrij. Dat moet met zo’n inzet lukken!

 

Categorieën: Nieuws