Sinds begin dit jaar heeft een projectteam toegewerkt naar de Energieconferentie Gooi en Vechtstreek van afgelopen 24 november. Gezamenlijk is gekeken hoe de opgave voor de energietransitie eruit ziet in deze regio, waar de focus op zou moeten komen liggen en welke partijen cruciaal zijn voor het slagen van de transitie. Het Servicepunt heeft de regio hier inhoudelijk op ondersteund. Ook de sessies en rapporten van CE Delft hebben geholpen in dit traject.

Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, waterbedrijven en energiecoöperaties hebben nu de intentie onderschreven om samen te werken aan de energietransitie in Gooi en Vechtstreek. Ook alle gemeenteraden zijn hierbij betrokken.

De ambitie van Gooi en Vechtstreek is een energieneutrale regio waarin alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Een enorme en complexe opgave: het betekent dat de gehele gebouwde omgeving en openbare ruimte, inclusief ondergrond moeten worden getransformeerd. Het gaat om duizenden woningen per jaar. De focus voor de komende jaren ligt op de energieneutrale en aardgasvrije wijk. De bewoner is hierbij dus cruciaal voor het succes van de energietransitie.

Er zal gewerkt worden langs drie sporen, namelijk:

  1. Basis op orde
    In 2018 brengen we de huidige situatie en opgaven in beeld. Ook spannen we ons in om voldoende middelen en capaciteit beschikbaar te stellen.
  2. Aan de slag
    We gaan op zoek naar een aantal locaties in Gooi en Vechtstreek waar we aan de slag gaan. Leren door te doen is ons motto. Op die manier maken we meters en doen we ervaring op. De locaties verschillen qua vraagstuk. Door af te stemmen met elkaar en slim gebruik te maken van het momentum en van ervaringen elders werken we aan oplossingen en doen we geen zaken dubbel. We communiceren dezelfde boodschap en wie aan de slag wil met zijn woning, wordt geholpen. En onze nieuwbouw is daar waar mogelijk vrij van aardgas. Besparen blijft topprioriteit.
  3. Nog nader te onderzoeken
    Sommige vraagstukken vergen nader onderzoek voordat we aan de slag kunnen. Zo kijken we naar de juiste rol voor de energiecoöperaties en naar de wijze waarop we onze samenwerking nader vorm willen geven. Verder onderzoeken we de potentie van de warmte- en energiebronnen in Gooi en Vechtstreek. Tot slot willen we beter in beeld brengen wat de ruimtelijke impact is en de consequenties zijn van de energietransitie voor ons huishoudboekje en onze leefomgeving.

Een projectteam bereidt vervolgstappen voor.

Van de conferentie is een beeldverslag gemaakt en een video

Het begin van een interessante reis!

Contact: Ingrid Giebels, 06 50 12 60 20

Categorieën: Nieuws