Wanneer we het hebben over verduurzaming van de gebouwde omgeving, hebben we het ook over bedrijventerreinen: 20% van het bebouwde oppervlak in Noord-Holland is namelijk bedrijventerrein. Hier schuilen kansen voor verduurzaming. Zo zijn er ondernemers te vinden met een groot dak voor zonnepanelen tot hun beschikking. Toch zien we duurzame maatregelen nog beperkt toegepast. We zien dat ondernemers ondersteuning willen bij het realiseren van duurzame maatregelen. Soms moeten initiatieven op het niveau van het gehele terrein worden opgepakt. Zoals bij nieuwe mobiliteitsconcepten. Hier willen we een antwoord op bieden.

Onlangs is het servicepunt namelijk uitgebreid met een nieuwe tak: het stimuleren van het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen. Momenteel onderzoekt het servicepunt samen met het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland-Noord en het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen hoe gezamenlijk een programma kan worden aangeboden aan gemeenten, bedrijven en bedrijventerreinen om bedrijventerreinen te verduurzamen. Op die manier proberen we toe te werken naar een kennisplatform voor duurzame energie, mobiliteit en circulaire economie.
Contact: Corneel Jonkers 06 41 01 02 17

Categorieën: Nieuws