Ambtenaren ‘wonen’ en ‘duurzaamheid’ uit zeven gemeenten uit Noord-Holland kwamen op 25 september bijeen voor de ontwerpsessie: ‘Van het gas af’. De ontwerpsessies zijn een initiatief van het Servicepunt Duurzame Energie en hebben als doel het aanreiken van nieuwe inzichten en handvatten waarmee gemeenten de transitie naar een gasloze bebouwde omgeving concreet vorm kunnen geven.

Voor deze sessies werkt het servicepunt nauw samen met gedragswetenschappers van de Hogeschool Utrecht. Een belangrijk aspect in deze transitie is namelijk het gedrag van inwoners van een buurt of wijk en de wijze waarop gewenst gedrag gestimuleerd kan worden. Een van de bouwstenen voor succes is hoe om te gaan met de inwoners en hun belangen. Kennis uit de gedragswetenschappen is daarbij onontbeerlijk en zou een centrale rol moeten vervullen in ieder plan van aanpak dat een succesvolle transitie naar ‘gasloos’ wil bewerkstelligen.

Aangezien deze expertise niet vanzelfsprekend aanwezig is binnen gemeentelijke organisaties, wil het servicepunt met deze ontwerpsessies de mogelijkheden van gemeenten verbreden door nieuwe kennis in een interactieve setting aan te bieden. ‘Dit nieuwe gezichtspunt werpt een hele andere kijk op de aanpak die wij als gemeente voor ogen hebben’ laat een van de deelnemers na afloop weten. ‘Nooit gerealiseerd dat wetenschappelijke inzichten op dit niveau ondersteunend kunnen zijn aan deze complexe transitie’.

Hoewel één dag interactief bezig zijn een aantal nieuwe ideeën oplevert en inspirerend is, is het slechts een startpunt om als gemeente over te gaan van een onderzoekende houding naar een uitvoerende houding. Ondanks de nieuwe inzichten blijft de warmtetransitie vooralsnog omgeven door vele onzekerheden die alleen door te experimenteren kunnen worden opgelost. Het servicepunt geeft gemeenten graag dat eerste zetje en begeleidt ze vervolgens op eigen verzoek in een pilot uitvoeringsproject.

Contact: Yannick Lataster 06 22 34 70 68

Categorieën: Nieuws