De provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf PWN, Bouwend Nederland, en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseerden op 27 september jl. in het AFAS stadion in Alkmaar een nieuwe editie van het congres: ‘Samen Slimmer’. Een jaarlijks terugkerend congres voor professionals in de drinkwaterketen en de bouw en infrastructuur in de openbare ruimte. Het servicepunt verzorgde in samenwerking met de provincie één van de deelsessies tijdens dit congres.

Twee vragen stonden centraal:
– Hoe kan er samengewerkt worden tussen de verschillende infrastructuurbeheerders en aannemers en welk principe moet bij het maken van investeringskeuzes leidend zijn (staat van het vastgoed, staat van de infrastructuur, maatschappelijke kosten etc.)?
– Wat is er nodig om een markt te creëren die aan de toenemende vraag aan installateurs en infrastructuur aannemers kan voldoen?
Na een korte inleiding van Jack van der Hoek (gedeputeerde duurzaamheid provincie Noord-Holland) waarin de kaders van de provincie werden geschetst en de resultaten van de onderzoeken door CE Delft werden aangehaald, nam John Ottevanger (Brabant Water) het gezelschap mee in de uitdagingen die met een grote productiegroei gepaard gaan en de wijze waarop de onderlinge samenwerking in Zuid-Nederland is vormgegeven.

In de daarop volgende discussie onder leiding van Maarten van Poelgeest werd duidelijk dat gemeenten wisselende beelden hebben over de principes die al dan niet leidend zijn bij de keuze in de volgorde van de transitie naar een gasloze bebouwde omgeving. Dat de gemeente echter de partij is die de knoop moet doorhakken stond buiten kijf. Evenals de noodzaak voor een betere samenwerking tussen de verschillende partners in de ondergrond. Daarmee is een eerste stap gezet naar een warmtetransitie die nog beter gefaciliteerd kan worden door de partners uit het werkveld.

contact: Yannick Lataster 06 22 34 70 68

Categorieën: Nieuws