In de vorige nieuwsbrief heeft het Servicepunt Duurzame Energie een introductie gegeven in de mogelijkheden en urgentie van aardgasvrije nieuwbouw. Ook hebben we aangegeven dat we de regio’s in Noord-Holland gaan ondersteunen om aardgasvrije nieuwbouw te realiseren.

In de afgelopen periode heeft het Servicepunt de daad bij het woord gevoegd. We zijn bij de regio’s Noord-Holland Noord en Gooi & Vechtstreek het ondersteuningstraject gestart. Daarnaast hebben we meer kennis en inzicht opgedaan in de rol en taken die gemeenten hebben als het gaat om aardgasvrije nieuwbouw. We zijn druk bezig om deze lessen vast te leggen in een nieuwe versie van onze Notitie Aardgasvrije Nieuwbouw.

Naast de ontwikkelingen in de nieuwbouw, neemt de transitie van de bestaande bouw naar aardgasvrij een centrale rol in. Daarom publiceren we binnenkort een notitie waarin de aanvliegroute van deze transitie concreet maken.
Kortom, er zijn flinke stappen gemaakt de afgelopen maanden die we graag willen delen!

Voortvarend aan de slag in twee regio’s

Op 20 juli hebben we samen met het RUD en de gemeenten van Noord-Holland Noord een eerste bijeenkomst gehad over aardgasvrije nieuwbouw. Doel daarvan was inzicht creëren in de opgave waar we voor staan, maar ook wat er technisch en financieel al mogelijk is. Waar we vooral energie van kregen waren de werksessies, waarin de ruim 30 aanwezige ambtenaren in groepen hebben nagedacht over hoe aardgasvrije nieuwbouw de norm kan worden in de regio. De deelnemers waren erg enthousiast en eensgezind over de sessie: we moeten samen aan de slag om aardgasvrije nieuwbouw op korte termijn al voor elkaar te krijgen.

Als vervolg op de sessie hebben we gemeenten gevraagd om in kaart te brengen welke nieuwbouwprojecten er staan gepland in de regio. Uit de aangeleverde plannen hebben we een drietal wijken geselecteerd waar we binnenkort locatiesessies gaan houden. Het idee daarachter is dat we met projecten meekijken en in gesprek gaan met bijvoorbeeld ontwikkelaars, woningcorporaties en netbeheerders om samen te kijken of en hoe we de wijk aardgasvrij kunnen krijgen. De lessen daarvan gebruiken we om een aanpak te ontwikkelen als stappenplan voor gemeenten naar aardgasvrije nieuwbouw.

Een vergelijkbaar traject gaan we starten in Gooi & Vechtstreek. De uitnodigingen zijn de deur uit om op 16 oktober met de verschillende gemeenten in de regio te starten met het traject aldaar. Het regiokantoor Gooi & Vechtstreek heeft goede hoop dat ook hier de gemeenten graag willen mee denken en doen. De aanmeldingen lopen in ieder geval goed binnen!

Ontwikkelen generieke aanpak aardgasvrije nieuwbouw

Ondertussen zijn we bezig met het verder ontwikkelen van een aanpak voor aardgasvrije nieuwbouw voor gemeenten. Na onderzoek en gesprekken met overheidsorganen zoals Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Economische Zaken, kunnen we de puzzelstukjes invullen die nog leken te ontbreken bij de interpretatie van de wetswijziging. We hebben een duidelijk idee bij wat gemeenten nu al kunnen doen en verwerken dit in nieuwe producten. Hou de website in de gaten!

De opgave voor de bestaande bouw

Naast aardgasvrije nieuwbouw vraagt de transitie van de bestaande bouw naar aardgasvrij de aandacht. Die uitdaging begint bij al bij de vraag: waar kunnen we beginnen? Welke duurzame verwarmingstechnieken zijn er en welke zijn geschikt voor welke situatie? Maar vooral ook: hoe organiseren we de transitie naar aardgasvrij lokaal en met welke stakeholders? Binnenkort verschijnt van ons een notitie over deze opgave.

Meer weten over aardgasvrije nieuwbouw of de transitie van de bestaande bouw? Houd de website van Servicepunt Duurzame Energie in de gaten voor de nieuwe publicaties, of neem contact op met Peter-Paul Smoor – 06 21 55 09 29.

Categorieën: Nieuws