Tijdens het atelier aardgasvrij IJmond – Zuid-Kennemerland hebben wethouders en ambtenaren de eerste stap gezet naar een aardgasvrije regio. Aan het eind van de bijeenkomst is er een eerste opzet van de regionale energiestrategie. Deze wordt overhandigd aan vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Holland.

Samen met Jos van Kessel van de Omgevingsdienst IJmond en Margreet van der Woude van de gemeente Haarlem heeft het Servicepunt toegewerkt naar deze werkconferentie. Het doel van een aardgasvrije regio wordt slechts bereikt door structureel met elkaar samen te werken.

Belangrijkste boodschap van de nieuwe energiestrategie is dat de regio 5.400 woningen per jaar van het aardgas af moeten halen om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat is nog een flinke mismatch met de huidige Huizenaanpak die in ontwikkeling is en zich nu richt op 300 woningen per jaar en wil doorgroeien naar 3.000. En hoe langer we wachten met het starten hiervan hoe groter de opgave zal worden. Dus hoe komen we van pilotprojecten naar schaalsprong naar systeemsprong. Dat vraagt nogal wat. Hier worstelen alle gemeenten en regio’s in Nederland mee.

Wat moet er dan gebeuren om woningen van het aardgas af te halen?

  1. Alle woningen moeten geïsoleerd worden;
  2. CV-ketels zijn rijp voor het museum en zullen door andere verwarmingstechnieken in huis vervangen moeten worden;
  3. Iedereen zal elektrisch moeten gaan koken;
  4. De infrastructuur in de grond moet aangepast worden: aanleg warmtenetten of verzwaring elektriciteitsnet en alle gasnetten de grond uit;
  5. En dan moeten de bronnen – of dat nou elektriciteit is voor een warmtepomp of warmte in het warmtenet – verduurzaamd worden.

Dit is niet een opgave voor portefeuillehouders duurzaamheid alleen maar juist voor colleges gezamenlijk. Dit gaat ook over de portefeuilles wonen, ruimtelijke ordening, openbare ruimte, economie etc. Werk hier intern binnen de gemeentes dan ook intensief op samen.

Wat kun je dan nu al doen?

  • Een routekaart ontwikkelen hoe je als regio en per gemeente naar aardgasvrij wil komen. Daarin kun je een eerste fasering aangeven van wijken of buurten die tussen nu en 5 jaar, tussen 5 en 10 jaar of daarna aan de beurt zijn. Ontwikkel deze route vooral met alle relevante stakeholders samen. Denk hierbij aan woningcorporaties, netbeheerders etc.
  • Zorgen dat alle nieuwbouw aardgasvrij wordt gebouwd. Dan wordt de opgave in ieder geval niet nog hoger. Aardgasvrij is daar ook eenvoudig te realiseren.
  • Bewoners betrekken bij deze transitie. Vertel al je inwoners zo snel mogelijk dat iedereen van het aardgas zal moeten. Ook al weet je nog niet precies hoe dat gaat gebeuren en wanneer, de boodschap dat het gaat gebeuren moet zo snel mogelijk de regio in.

Aan de slag!

Meer informatie: https://www.odijmond.nl/projecten/warmtetransitie/atelier/

Contact: Ingrid Giebels, 06 50 12 60 20

 

Categorieën: Nieuws