Een hoge verwachting van de troonrede 2017, hadden we niet. Het betreft immers een troonrede van een demissionair kabinet, dus echt nieuws was onwaarschijnlijk. Toch hebben we even gekeken of de grote opgave op klimaatgebied nog aan de orde zijn gekomen.

De rede begon met een duidelijk statement van solidariteit met het Caribische deel van het koninkrijk in verband met de orkaan Irma. Een koppeling met de klimaatverandering werd helaas niet gemaakt.

De opgaven waar Nederland voor staat op het gebied van klimaat en energie werden vooral gelegd op het bordje van Europa, waarbij voor het Nederlandse deel werd gesteld dat het Energieakkoord ‘onverkort’ wordt uitgevoerd. Daarbij staat de reductie van CO2-uitstoot centraal.

Eigenlijk was dat het. Nu is het Energieakkoord natuurlijk best ambitieus en die opgave zal ons de komende jaren nog flink bezighouden! Echter dat akkoord kijkt slechts tot 2023 en de grote stappen naar een energieneutraal Nederland die we daarna moeten zetten, zullen de komende jaren voorbereid moeten worden. Het wachten is dus op het nieuwe kabinet en laten we hopen dat de formatie spoedig een coalitieakkoord zal opleveren dat die ambitie uitspreekt.

 

Categorieën: Nieuws