Voor het Servicepunt Duurzame Energie kiezen we nadrukkelijk om onze aandacht op het onderwerp ‘aardgasvrij’ te richten. Waarom hebben wij dat eigenlijk gedaan?

Als je kijkt naar het totale (primaire) energieverbruik in Nederland dan valt op dat slechts 24% van alle energie die we gebruiken in de vorm van elektriciteit is. Warmte is 40% en transport 18%. De nadruk tot nu toe binnen de energietransitie ligt bijna geheel op elektriciteit en transport. Warmte is echter een groter vraagstuk. Bovendien is het complexer. Vandaar dat we de provincie op weg willen helpen om van aardgas los te komen. Minister Kamp heeft het onderwerp ook nadrukkelijk geagendeerd in de Energieagenda afgelopen december. Daarin staat duidelijk dat de gebouwde omgeving in 2050 van het aardgas af moet zijn. En wonen is goed voor 29% van de totale warmtevraag in Nederland.

Als we inzoomen op wonen ofwel huishoudens zien we het volgende. Van hun (directe) verbruik is 42% aardgas, 31% motorbrandstoffen en 25% elektriciteit. Aardgas staat ook hier dus met stip op 1.

Netbeheer Nederland, Energietrends 2016

98% van de Nederlanders is nog aangesloten op het gasnet en zo’n 85% heeft een individuele CV-ketel om het huis te verwarmen. Een uitdaging dus om iedereen lost te koppelen van het gasnet en op andere manieren onze huizen te gaan verwarmen én om anders te gaan koken.

Voor Noord-Holland betekent dit concreet dat elk jaar weer 33 jaar lang zo’n 40.000 bestaande woningen van het aardgas afgekoppeld moeten worden om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn. En dan is het zaak dat vanaf nu alle nieuwbouw sowieso niet meer voorzien wordt van een gasnet en op een andere manier voorziet in haar warmtebehoefte. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Dit gaat ons allemaal aan als huurders, eigenaar-bewoners, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en particuliere verhuurders. Iedereen zal haar steentje moeten bijdragen. Gemeenten kunnen hierin een regierol pakken. En ook netbeheerders zullen hier een belangrijke rol in spelen.

In 2017/2018 ligt onze focus als Servicepunt op aardgasvrije nieuwbouw. Daarnaast willen we regio’s en ook woningcorporaties op weg helpen met de warmtetransitie in de bestaande bouw.

Meer weten over de focus van het Servicepunt? Mail je vraag naar Ingrid Giebels of bel op 06 50 12 60 20.

Categorieën: Nieuws