Vanaf 1 januari 2017 wordt het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland bemand door Over Morgen en Andersson Elffers Felix (AEF). Het Servicepunt helpt de provincie verder in haar doelstelling naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Het team ziet het servicepunt als een doelgerichte organisatie die zich actief verbindt aan het onderwerp. Ze zullen daarom niet alleen vragen beantwoorden, maar zich juist ook richten op het aanjagen en initiëren van projecten en het opzetten van een lerend netwerk.

 

Maarten van Poelgeest
“Van het gas af is een grote stap die niet makkelijk of vanzelfsprekend gezet gaat worden. Bij het servicepunt gaan we ervaringen en kennis delen om uitdagingen te tackelen. De transitie is ingewikkeld, dus we hebben iedereen nodig. Als serviceteam weten we waar het over hebben, maar weten we ook verbindingen te maken. Van elkaar leren is in een transitie cruciaal. “

Ingrid Giebels
“Ga nu aan de slag en begin daar waar nu echt kansen liggen. Maak inzichtelijk wat er gebeurd moet zijn in 2050 en ga van daar terugredeneren wat er dan nu en de komende 5 jaar moet gebeuren. Zo niet, dan ben je niet radicaal genoeg, worden er alleen maar kleine stappen genomen en gaan we het niet redden om in 2050 CO2-neutraal te zijn.”

Yannick Lataster
“Het servicepunt is geen vrijblijvendheid. Als je mee wilt doen dan zal het servicepunt je uitdagen om een extra stap te zetten. Als je ‘je kop in het zand steekt’ blijven we aan de deur kloppen. De energietransitie zal namelijk niet stilletjes voorbijgaan als je er maar geen aandacht aan besteedt.

Peter-Paul Smoor
“Uniek is dat we een breed team hebben van verschillende specialisten met kennis van beleid, strategie, organisatie en uitvoer. Door onze kennis van de markt kunnen we, daar waar er kansen zijn, partijen met elkaar verbinden. Door deze kennis te delen, ontstaat een lerend netwerk, waardoor de energietransitie wordt versneld.“

Arie-Willem Bijl
“Als we snel resultaten willen gaan boeken moeten we kennis gaan delen; nieuwe oplossingen zoeken; vragen naar creatieve ideeën en onderzoeken wat kan. Het servicepunt is uniek in Nederland. Met de hele provincie gaan we aan de slag om de energietransitie in de gebouwde omgeving te helpen versnellen.”

Paulus de Wilt
“Ik denk dat we in 2020 zullen beseffen dat het Servicepunt een verschil heeft gemaakt. Nederland zal de komende jaren een enorme achterstand in moeten halen op het gebied van duurzame energie. Voor woningeigenaren – corporaties, beleggers en particulieren – is dat een enorme uitdaging. Het Servicepunt kan daar een goede basis voor leggen.”

Categorieën: Nieuws