De provincie Noord-Holland heeft grote ambities voor de energietransitie. Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “De provincie moet in 2050 energieneutraal zijn. We zijn op de goede weg, maar er moet veel gebeuren. Daarbij kiezen we voor een driesporenbeleid. Energie besparen, duurzame energie opwekken en warmte en koude beter benutten.”

Jack van der Hoek onderstreept het belang van energiebesparing. “Energie die we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken. Daarom is het belangrijk dat we slimmer omgaan met energie en verspilling tegengaan. Dat is niet alleen in het belang van de energietransitie; minder energieverbruik betekent ook een lagere energierekening voor inwoners en bedrijven.”

Volgens de gedeputeerde is een belangrijke rol weggelegd voor het Servicepunt Duurzame Energie. “De rol van de provincie is vaak verbindend en faciliterend, maar ook ondersteunend door middel van fondsen. Het werk van het Servicepunt is daarbij van groot belang. Professionals in het veld kunnen er terecht met hun inhoudelijke vragen. Het Servicepunt staat gemeenten en corporatie bij in het bepalen van hun koers waarbij de woningen van het gas af gaan en uiteindelijke op grote schaal beter geïsoleerd moeten worden. Maar tegelijk stimuleert het Servicepunt gemeenten ook nu al te starten met concrete acties. Daarbij is het van groot belang dat van elkaar geleerd wordt. Ik vind het cruciaal dat het Servicepunt een leeromgeving inricht waarbij elkaars kennis en ervaring voor iedereen toegankelijk wordt.”

Categorieën: Nieuws