Actielijn 1: woningeigenaren hulp bieden bij het isoleren

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is om 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030, met de nadruk op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G).

Het NIP kent 4 actielijnen, waarbij actielijn 1 zich richt op de isolatie van 750.000 woningen van woningeigenaren die daarbij hulp kunnen gebruiken. Financieel, of bij de grote complexiteit. Hierbij kun je denken aan een advies welke maatregel eerst te nemen of hulp bij het zoeken van subsidies en aanvragen daarvan.

 

Voor wie is deze hulp en wat houdt deze hulp in?

Gemeenten krijgen bijdrage, waarbij de hoogte afhangt van het aantal slecht geïsoleerde woningen in combinatie met inkomens met een risico op energiearmoede. Deze middelen kunnen besteed worden aan het isoleren en ventileren van woningen. Waarbij ook gekeken kan worden naar energiebesparende isolatie- en energiezuinige ventilatiemaatregelen. Ook kan een subsidie, financiering of andere ondersteuning (zoals bij het maken van keuzes, plannen en bij de uitvoering) worden aangevraagd. 

 

Van theorie naar praktijk 

Tot zover de opzet van de regeling, en dus de theorie. Om de hulpbehoevende eigenaar-bewoners deze hulp te kunnen bieden, dienen gemeenten deze hulpbehoevenden eerst te vinden. En dat is best lastig.

Stap 1 is relatief eenvoudig: zoek woningen met een bouwjaar van voor circa 1975. Die zijn vaak met hele wijken tegelijk gebouwd.

Stap 2 is meteen veel lastiger, vragen die dan spelen zijn onder andere: 

  • Wat is de energetische staat van de woning écht? Is de woning na de bouw door de huidige of eerdere bewoners al – deels – geïsoleerd? En valt de woning nog wel binnen de doelgroep van woningen met label D of slechter?
  • Wat is de financiële situatie van woningeigenaren? Ligt het inkomen onder de grens van 290% van het minimuminkomen? Deze laatste vraag is relevant om te bepalen of de te bieden hulp hoger mag zijn dan € 4.000. 

 

Nagaan daadwerkelijke staat van de woning

De vraag wat de huidige energetische staat van de woning écht is, is om meerdere redenen belangrijk. Ten eerste om te bepalen of de eigenaar van de woning binnen de doelgroep valt. Ten tweede omdat het label de mate waarin moet worden geïsoleerd bepaalt.

Zo kan bij een woning met label D het isoleren van de spouw en de vloer voldoende zijn om deze naar het gewenste label C te brengen. Bij een woning met label F dient bijvoorbeeld ook oud enkel glas te worden vervangen door HR++ of dient de zolder te worden geïsoleerd. Maatregelen die veel duurder zijn en dus minder populair. Als je dan ook nog meeneemt dat de kans groot is dat de goedkoopste en meest populaire maatregelen (het isoleren van de spouw en de vloer) vaak al zijn genomen, ontstaat het beeld dat:  

  • Woningen met oorspronkelijk label D intussen mogelijk al label C of beter hebben (en daarmee buiten de doelgroep gaan vallen) 
  • De doelgroep vooral bestaat uit woningen die oorspronkelijk label F en G hebben. 
  • In deze woningen relatief dure maatregelen genomen moeten worden, waarvoor het beschikbare budget van € 1.460 niet toereikend is.

 

Nagaan inkomenseis bewoners

Of bewoners aan de inkomenseis voldoen is ook lastig te bepalen. Hierbij kan een parallel getrokken worden met ditzelfde dilemma bij de toekenning van de energietoeslag. Daar is de afgelopen 1,5 jaar al veel ervaring opgedaan met het oproepen van bewoners die recht hebben op de toeslag en met het koppelen van bepaalde gegevens. Een belangrijk aandachtspunt hierbij blijkt het regelmatig gebruiken van bestanden waarover de gemeente al beschikt. Ook de interpretatie door de privacy officer speelt hierbij een rol. Waarbij deze in de ene gemeente van mening is dat bestanden die opgebouwd zijn ten behoeve van een stadspas wél gebruikt kunnen worden, wordt dit in een andere gemeente niet zo gezien.

Een kernpunt hierbij blijkt de vraag of de achterliggende doelstelling bij een al bestaand bestand – financieel kwetsbare bewoners helpen – dezelfde is.  

Vanuit het Servicepunt spreken we veel gemeenten die het jammer vinden dat in hun gemeente het koppelen van al bestaande bestanden niet eenvoudig kan. Om deze reden organiseren we binnenkort een ‘benen op tafel sessie’ met privacy officers van meerdere gemeenten. Uiteraard koppelen we hetgeen daar besproken wordt, terug.  

 

En dan nu: actie!  

Kortom, er komt heel wat kijken bij het vinden en helpen van hulpbehoevende woningeigenaren. Sinds woensdag 1 maart kunnen aanvragen voor de eerste tranche worden ingediend. Vanuit het Servicepunt horen we graag jullie ervaringen. Wat gaat – bij jullie – goed, waar loop je tegenaan of wat gaat niet zoals gedacht?

Laat het ons weten! Met gebruik van de strippenkaart kunnen we kijken of we jullie vraag 1 op 1 kunnen oppakken. Daarnaast kunnen we webinars of werksessies organiseren over veel voorkomende knelpunten, of juist om een succesvolle aanpak te belichten. Ons motto is niet voor niets: samen komen we verder! 

 

Wil je hier meer over weten ? Neem contact op met Niels.