Donderdag 13 oktober stond in het teken van de thematafel aquathermie die het Servicepunt Duurzame Energie samen met de waterschappen uit Noord-Holland organiseert. De tweede sessie van deze thematafel ging over “van kans naar aanpak”. We kijken terug op een leerzame en enthousiaste sessie met de 40 deelnemers. 

Na een introductie van Bestuurder Sander Mager van Waternet stonden we tijdens deze sessie stil bij drie zaken:

  • De aquathermieviewer
  • Het stappenplan aquathermie: van kans naar aanpak
  • Ervaringen uit Uitgeest: van kans naar aanpak

De aquathermieviewer

Harry de Brauw van Waternet gaf ons een inkijkje in het gebruik van de aquathermieviewer. Dit is een tool om een eerste quickscan te doen voor de haalbaarheid van aquathermie voor de gebouwde omgeving. Voor elke gemeente in Noord-Holland is deze tool beschikbaar. Voor vragen over de aquathermieviewer kun je terecht bij het Waterschap van jouw gemeente. Klik op de volgende links naar de tools van Waternet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en Hoogheemraadschap van Rijnland.

De link naar de handleiding voor de aquathermieviewer vind je hier.

Let op: de volledige functionaliteit van de tool voor HHNK en HH Rijnland is nog niet zo ver als die van Waternet. Er kunnen daarom nog wat verschillen zitten tussen de handleiding en de aquathermieviewers van HHNK en HH Rijnland.

Het stappenplan aquathermie: van kans naar aanpak

Verder presenteerde Niek de Hond vanuit het Servicepunt Duurzame Energie een concept-stappenplan dat gemeenten een handreiking moet bieden bij het zetten van stappen om aquathermie in de gebouwde omgeving mogelijk te maken. Dit stappenplan wordt eind november op de website van het Servicepunt geplaatst.

Ervaringen uit Uitgeest: van kans naar aanpak

Vera van Vuuren van de gemeente Uitgeest nam ons mee in het traject dat de gemeente doorliep om te komen tot een haalbaarheidsstudie voor het gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater in het Oude Dorp en De Koog. Alhoewel uit de resultaten van de haalbaarheidsstudie bleek dat een oplossing op basis van aquathermie niet mogelijk was, geldt dit project als mooi voorbeeld om het proces tot deze stap te doorlopen. 

Vervolg

Na in de eerste sessie van de thematafel te hebben stilgestaan bij aquathermie als kans voor de gebouwde omgeving, zijn we in de tweede sessie meer de diepte in gegaan. We hopen met deze sessie de aanwezige gemeenten weer nieuwe inspiratie te hebben gegeven voor hun plannen met aquathermie. Op basis van de respons zien we voldoende aanknopingspunten voor een vervolgsessies in het nieuwe jaar. Denk daarbij aan rolneming van gemeente en waterschap, voorbeelden van gerealiseerde projecten, en meer inzichten in de kostencomponenten. 

Mochten er vragen zijn over de sessie, voel je vrij om het Servicepunt Duurzame Energie of de Waterschappen te benaderen.