Gedeputeerde Staten hebben op 19 juni jl. besloten om een bedrag van bijna 900.000 euro te reserveren voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. Daarnaast stellen zij aan Provinciale Staten voor om daar nog 2 miljoen euro aan toe te voegen.

De gelden zullen beschikbaar komen voor gemeenten voor onderzoeken om de warmtetransitie van de gebouwde omgeving te versnellen. Daarvoor komt een subsidieregeling, die naar verwachting in september wordt opengesteld. Het nieuwsbericht over het GS-besluit vind je hier.

De regeling zal niet gebruikt kunnen worden voor het opstellen van transitievisies warmte (warmtevisies / routekaarten). Het maken van deze plannen is een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. Het zal in de regeling gaan om concrete wijkaanpakken en businesscases hiervoor.

Categorieën: Nieuws