CO2-privé: werkgever betaalt mee aan energiebesparing thuis

Datum: 14 december 2022
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsadviseurs duurzaamheid en communicatie
Agenda
Energiebesparing is actueel. Vanuit het Rijk worden zowel huurders als woningeigenaren hierbij via allerlei regelingen geholpen. Denk aan regelingen als ISDE (isolatie) en RREW (kleine maatregelen). Veel minder bekend is de fiscale regeling waarmee werkgevers hun personeel kunnen helpen om thuis energie te besparen. Namelijk de werkkostenregeling (WKR). Al wel bekend van de pc-privé regeling […]

Energietoeslag 2023: Wat valt er te leren van de eerste uitkering?

Datum: 19 december 2022
Tijd: 15:00 - 16:00
Locatie: Online
Doelgroep: Ambtenaren verantwoordelijk voor uitgifte Energietoeslag 2023
Agenda
Energiearmoede tegengaan staat hoog op de agenda van het kabinet. Gemeenten zijn druk met het vormgeven en uitvoeren van verschillende vormen van hulp aan huishoudens met energiearmoede. Een belangrijke ‘hulplijn’ is financiële compensatie: de energietoeslag van € 1.300,-. Na een eerste ronde dit jaar heeft het kabinet besloten dat deze toeslag ook in 2023 beschikbaar […]

Herfst meet-up over de Leidraad voor gemeenten

Startdatum: 8 oktober 2020
Einddatum: 29 oktober 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Agenda
Het ECW organiseert vanaf 8 oktober vier keer op donderdagochtend een Herfst meet-up: een online bijeenkomst voor gemeenten over de Leidraad. Deze meet-up op 8 oktober is speciaal voor gemeenten die in de beginfase zijn van het opstellen van hun transitievisie warmte. Deze meet-ups staan gepland op 8, 15, 22 en 29 oktober. Hierbij zijn […]

Schrijfsessies – PAW 3e ronde

Datum:
Tijd: -
Agenda
In deze workshop gaan we aan de slag gaan met jullie aanvraag. Tijdens de bijeenkomst helpen experts van het Servicepunt gemeenten met praktische tips voor het schrijven van hun aanvraag. We gaan tijdens de workshops in op jullie specifieke vragen. Hierbij kun je denken aan financiële onderbouwing en businesscase; technische oplossingen; regie en organisatie; participatie […]

Kennissessie – Warmtenet & Warmtewet

Datum: 27 oktober 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Agenda
Op 27 oktober organiseert het SpDE in samenwerking met het MRA Warmte Koude Programma een kennissessie over de onderwerpen Warmtewet en Warmtenet. Warmte is een hot topic op het moment. Gemeenten zijn druk met het opstellen van een Transitievisie warmte, op regio niveau wordt gewerkt aan de aanscherping van de concept-RES’en waaronder de Regionale Structuur […]

Kennissessie PAW 3e ronde

Datum:
Tijd: -
Agenda
Op 26 november organiseert het Servicepunt Duurzame Energie een kennissessie 'PAW 3e ronde'. De vragen: 'Wat zijn Proeftuinen en het Programma Aardgasvrije Wijken? Aan welke eisen moet een Wijkaanpak in deze ronde voldoen om aanmerking te komen? Welke lessen uit voorgaande rondes kunnen er gedeeld worden wat betreft schrijfproces, inhoudelijke onderbouwing en aanvraagproces?' staan daarin […]

Kennissessie Financiering voor particulieren

Datum: 17 november 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Agenda
Op 17 november organiseert het Servicepunt Duurzame Energie een kennissessie 'Financiering voor particulieren'. In wijken waar veel particulieren eigenaren wonen, zul je waarschijnlijk aan de slag moeten met het faciliteren en onder de aandacht brengen van leningen, subsidies of andere vormen van financiering voor hun aansluitkosten en gebouwmaatregelen. In deze sessie gaan we samen met […]

Ontwerpsessie Participatie & Communicatie

Datum: 12 november 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Agenda
Na een succesvolle editie in juni 2020, herhalen we deze Ontwerpsessie. Start jouw gemeente binnenkort met het maken van een wijkuitvoeringsplan? En wil je aan de slag  samen met je team om de contouren en middelen van je participatietraject te ontwerpen? Doe dan mee met deze ontwerpsessie. Je maakt, samen met je team, een concreet […]

Werkcollege – De businesscase van een wijkaanpak

Datum: 3 november 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Agenda
Ben je gestart of ga je starten met een wijkaanpak aardgasvrij, en wil je meer inzicht hebben in het onderwerp businesscase? Op 3 november organiseren we een werkcollege waarin we in gaan op: Hoe zit de warmteketen in elkaar en wie doet welke investering? Hoe vertaalt dat zich in een sluitende businesscase voor een wijkaanpak? […]

Werkcollege Techniek – Wat komt er kijken bij de realisatie van een warmte-oplossing?

Datum: 1 december 2020
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Agenda
Uit een TVW komt er ‘op papier’ een warmteoplossing voor jouw wijk naar voren. Wat zijn nu vervolgstappen om te komen tot een definitieve technische keuze in een wijkuitvoeringsplan? Wat moet er uitgezocht worden? Hoe ziet een haalbaarheidsonderzoek eruit? Wat is daarbij de rol van de gemeente en wat van anderen? En hoe gaat dat […]