Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op. 

Je kunt bij ons terecht voor het volgen van kennisbijeenkomsten, voor praktijkgerichte leertrajecten (leerlabs), voor 1-op-1 advies en voor praktische tools en kennisproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat centraal, want samen komen we verder.

HANDREIKING: Energiebesparingsprogramma
Handreiking Energiebesparingsprogramma

Deze handreiking biedt een structuur met de belangrijkste bouwstenen voor het opstellen van het Energiebesparingsprogramma. Dit product helpt bovendien bij het opstellen van de aanvraag Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma.

Format Energiebesparingsprogramma
Format Energiebesparingsprogramma

Deze tool helpt gemeenten om hun doelstellingen (denk aan het isoleren van woningen en/of bouwdelen) te bepalen en doelgroepen in kaart te brengen. Bovendien kan er programmalijn of doelgroep een activiteiten/instrument worden gekozen die weer te koppelen is aan de doelstellingen. Ook helpt deze tool bij de financiering vanuit verschillende budgetten in kaart te brengen en de capaciteit per programmalijn/activiteit te bepalen.

304709 Presentatie_PNH_infographic_Aardwarmte_20220187_PNH. (1)
TOOLKIT: Aardwarmte

De toolkit Aardwarmte is speciaal ontwikkeld voor de communicatie rondom aardwarmte. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een nieuwe lokale duurzame en betrouwbare warmtebron.

Zonnepanelen op woningen in Amsterdam Noord
Energieadvies Lintbebouwing Aalsmeer

In samenwerking met E-Trias en Woningwaard heeft gemeente Aalsmeer onlangs een pilottraject uitgevoerd gericht op energieadviezen voor koopwoningen in de lintbebouwing. 

Zonnepanelen bestaande bouw
Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hieronder aan via de oranje knop.

AGENDA

Webinar: Restwarmte uit datacenters: kansen als bron voor LT warmtenetten in de gebouwde omgeving

Datum: 20 juni 2023
Tijd: 12:00 - 13:00
Locatie: Online
Doelgroep: Beleidsmakers en projectleiders energietransitie en duurzaamheid
Datacenter

Datacenters hebben een enorm potentieel om bij te dragen aan de warmtetransitie. Een enkel datacenter kan al gauw enkele tientallen megawatt aan thermische energie leveren als warmtebron voor een warmtenet. Hoe ontstaat deze warmte eigenlijk? En wat kan de betrekkelijk lage temperatuur uit deze industrie bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en de warmtetransitie?

In dit webinar leggen we uit wat restwarmte uit de datacenter industrie is. Welk ‘warmteprofiel’ heeft een dergelijke bron? Hoe maak je afspraken met de stakeholders? Waar dien je op te letten bij de planning? En hoe kan de provincie helpen bij het tot stand komen van oriënterende gesprekken?

Vervolgens neemt een warmte ontwikkelaar jullie mee in het hoe en waarom er besloten is om restwarmte uit een datacenter in te zetten als bron voor het te realiseren warmtenet.

Event en zomerborrel: van Hoe naar Zo in de energietransitie

Datum: 29 juni 2023
Tijd: 14:30 - 18:00
Locatie: C-Bèta, Dreamstreet 10, Hoofddorp
Doelgroep: Professionals die werken aan de energietransitie in Noord-Holland
Event en zomerborrel: van Hoe naar Zo in de energietransitie

We werken allemaal met veel energie aan een groener Noord-Holland. Tijd om stoom af te blazen en onze successen te vieren. De Noord-Hollandse energieregio’s, het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) en de energie-infrastructuur collega’s van de provincie nodigen je gezamenlijk uit voor een middag vol inspiratie en kennisdeling. Ambtenaren, communicatieadviseurs, energiecoöperaties, bedrijfsleven: iedereen is welkom. Want we hebben elkaar nodig om van Hoe naar Zo te komen!

Event: 14:30 -16:30 | Zomerborrel: 16:30-18:00

Doelgroepen energiebesparing in beeld
DATATOOL: Doelgroepen energiebesparing in beeld

Gebruik deze tool om inzicht te krijgen in doelgroepen voor isolatie- of energiebesparingsacties.

TOOLKIT: Wijkaanpak aardgasvrij
TOOLKIT: Wijkaanpak

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Het Servicepunt Duurzame Energie

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken.