Servicepunt Duurzame Energie

Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het Servicepunt is een bron van kennis en expertise, een ontmoetingspunt voor het uitwisselen van ervaringen en gangmaker voor het onderlinge gesprek tussen stakeholders.

Via bijeenkomsten, intervisiegroepen, individuele gesprekken, een website en een nieuwsbrief wordt door het Servicepunt kennis over beleid en concrete aanpakken verspreid en gedeeld. Het leren van elkaars projecten en ervaringen staat centraal, want samen komen we verder.

LR-Kom van de kant2020 (9)

Agenda

Webinar Versnelling aardwarmte – de nieuwe Mijnbouwwet

Datum: 4 november 2021

Tijd: 15:30 - 16:30

Locatie: Online

Servicepunt Duurzame Energie en Provincie Noord-Holland

Programma Versnelling Aardwarmte MRA van de provincies Noord-Holland en Flevoland organiseert samen met het Servicepunt Duurzame Energie op 4 november van 15:30 – 16:30 een webinar over aardwarmte en de nieuwe Mijnbouwwet. In dit webinar lichten we de nieuwe werkwijze toe en wat dit betekent voor gemeenten en initiatiefnemers.

Een inleiding voor iedereen die aardwarmte al enigszins kent en meer wil weten over de nieuwe Mijnbouwwet zoals die bij de Tweede Kamer ligt. Hoe werkt de nieuwe vergunningenstructuur? Wat is het doel en de werkwijze van een ‘toekenning zoekgebied’? Wat kan een gemeente of warmtebedrijf daarmee doen? Wat betekent het voor een ontwikkelaar? Welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente? En wat betekent dit voor de bestaande vergunningen en aanvragen in de MRA?

Mirjam de Paus van het cluster Mijnbouwbeleid van het Ministerie van EZK zal een en ander toelichten. Frank Schoof, Projectleider PVA MRA zal de interactieve sessie leiden.

Klik hier om je aan te melden.

Logo Servicepunt

Het Servicepunt staat ook klaar voor individuele ondersteuning aan gemeenten! Heb jij advies nodig over je wijkaanpak of transitievisie warmte? Wil jij een keer een frisse blik op je participatieaanpak, zit je met een regie- of organisatievraagstuk, kan je hulp gebruiken bij technische, financiële of juridische thema’s? Elke gemeente kan een dag advies op maat krijgen, van één van onze experts. Interesse? Neem contact op via info@servicepuntde.nl.

Complete agenda

Strippenkaart

Het Servicepunt staat ook klaar voor individuele ondersteuning aan gemeenten! Elke gemeente kan een dag advies op maat krijgen, van één van onze experts. Interesse? Neem contact op via info@servicepuntde.nl.

Zonnepanelen bestaande bouw

Blijf op de hoogte

4 keer per jaar sturen we een nieuwsbrief met daarin interessante lessen uit de provincie. Ook houden we je graag op de hoogte van onze evenementen. Meld je hieronder aan via de oranje knop.

Toolkit Wijkaanpak Aardgasvrij

Wijkaanpak – Toolkit

Het Servicepunt heeft een generieke Toolkit ontwikkeld. De toolkit geeft houvast bij jouw wijkaanpak en is zowel toepasbaar op wijken waar een collectieve warmte-oplossing geschikt lijkt als wijken die vragen om individuele warmte-oplossingen. 

Energieneutraal in 2050

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen, Andersson Elffers Felix, 5plus1 en Frisse Blikken.