Hoe maakt wethouder Monique Stam werk van de wijkaanpak aardgasvrij?

Monique Stam is inmiddels 8 jaar wethouder in Heerhugowaard en combineert in haar portefeuille zowel Mobiliteit, Wonen, Economie als Duurzaamheid. De energietransitie is een belangrijk thema binnen haar portefeuille. In de visie van de wethouder Lees meer…

Contouren nieuwe Warmtewet: samenvatting belangrijkste veranderingen

Vorige maand is de Wet collectieve warmtevoorziening, ook wel Warmtewet 2 genoemd, ter consultatie gelegd. De wet moet helpen bij de groei en verduurzaming van warmtenetten, het afdwingen van de beslissing om individuele gebouwen van het Lees meer…

Update Warmtedata register en GIS-kaarten

Beste relatie, Begin december heb ik u laten weten dat de provincie is gestart met het actualiseren van het warmtebronnenregister. Deze data is ook aangeleverd aan het Expertise Centrum Warmte (ECW) voor de verrijking van Lees meer…

De provincie Noord-Holland wil dat de provincie energieneutraal is in 2050. Dat betekent onder meer dat uiteindelijk alle woningen in Noord-Holland van het gas af moeten. Om deze ambitie te realiseren heeft de provincie het Servicepunt Duurzame Energie in het leven geroepen. Dit Servicepunt wordt bemand door de externe, onafhankelijk adviesbureau’s Over Morgen en Andersson Elffers Felix.

Agenda

Servicepunt Duurzame Energie en Provincie Noord-Holland

We werken op dit moment hard aan het programma voor deze sessie, binnenkort meer informatie beschikbaar!

Online Webinar Samen Slimmer

Datum: 23 september 2020

Tijd: 15:00 - 16:30

Locatie: Online

Samen slimmer

Het thema van dit jaar is het spanningsveld tussen de economische ontwikkelingen en natuurbeheer. We kijken daarbij ook hoe verduurzaming hierbij een rol kan spelen. Tijdens dit webinar delen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN, Bouwend Nederland en provincie Noord-Holland, onder leiding van Maarten Bouwhuis, hun verhalen en vertellen hoe zij daarin met elkaar samenwerken. Ook verzorgt Katja Staartjes een inspirerende bijdrage. Vanuit haar ervaringen met het beklimmen van de hoogste bergen ter wereld, neemt zij u ‘mee op expeditie’. Zij gaat met haar lezing in op het thema ‘slimmer samenwerken’.

De rol van raadsleden in de warmtetransitie (3/3). Thema: Besluitvorming

Datum: 23 september 2020

Tijd: 13:00 - 17:00

Locatie: Online

Platform31

Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er staat dus flink wat te gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om bijvoorbeeld kaders te stellen. Om dit goed te kunnen doen moeten raadsleden goed zicht hebben op hun rol. In samenwerking met het Kennis- en Leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken, de Vereniging van Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Democratie in Actie ging Platform31 in gesprek met raadsleden om hen hierin verder te helpen en zijn er twee voorbereidende bijeenkomsten geweest als eerste stap.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Complete agenda

Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief