2020

Download het ‘Jaarplan 2020‘, gepubliceerd in december 2019 door het Servicepunt Duurzame Energie. 

2019

Download de publicatie “Addendum Jaarplan 2019“, gepubliceerd in augustus 2019 door het Servicepunt Duurzame Energie.

Download de notitie ‘Duurzame warmte‘, gepubliceerd in februari 2019 door het Servicepunt Duurzame Energie. 

Download het ‘Jaarplan 2019‘, gepubliceerd in januari 2019 door het Servicepunt Duurzame Energie. 

Download de publicatie ‘Sociale huurwoningen aardgasvrij en CO2-neutraal maken‘, gepubliceerd in januari 2019 door het Servicepunt Duurzame Energie. 

2018

Download het ‘Tweejaarlijks verslag voor Provinciale Staten‘, gepubliceerd in december 2018 door het Servicepunt Duurzame Energie. 

Download de brochure ‘Nieuwe warmteoplossingen: het perspectief vanuit de netbeheerder‘, gepubliceerd in juli 2018 door Liander. 

Download de flyer “No-regret maatregelen bewoners“, gepubliceerd in oktober 2018 door het Servicepunt Duurzame Energie.

Het ministerie van EZ heeft verschillende wetenschappers uit diverse disciplines gevraagd hun perspectief op complexiteit uit te werken en te vertalen naar een beleidsaanpak op een maatschappelijk vraagstuk zoals de energietransitie. Deze inzichten zijn vertaald in een essaybundel, waarin deze perspectieven op het omgaan met complexiteit en onzekerheid in beleid zijn samengebracht. Het heeft geresulteerd in een erg interessant stuk waarin je nieuwe inzichten krijgt en er nieuwe handelingsperspectieven worden geboden. Download hieronder de publicatie ‘Sturen in een verweven dynamiek‘.

Download de publicatie “Addendum Jaarplan 2018“, gepubliceerd in september 2018 door het Servicepunt Duurzame Energie.

Download de publicatie “Publiekssamenvatting Regionale Energie Strategie“, gepubliceerd in september 2018 door Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en VNG.

Download de publicatie “Communicatie aardgasvrij Purmerend“, gepubliceerd in juni 2018 door de Gemeenteraad Purmerend.

Download de publicatie “Burgerparticipatie in de warmtetransitie“, gepubliceerd in mei 2018 door Platform31, inclusief samenvatting van het Servicepunt Duurzame Energie.

Download de notitie “Duurzame warmte: Het proces van de warmtetransitie “, gepubliceerd in juni 2018 in samenwerking met het Servicepunt, Provincie Noord-Holland, RUD Noord-Holland Noord, Omgevingsdienst IJmond, regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Purmerend, Alliander, HVC Groep, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition.

Download de publicatie “Naar een effectieve lokale Energiebesparingsaanpak “, gepubliceerd in maart 2018 door Klimaatbureau HIER, inclusief reflectie van het Servicepunt Duurzame Energie.

Download het Servicepunt Duurzame Energie Servicepunt jaarplan 2018 hier.

2017

Download het Servicepunt Duurzame Energie Servicepunt jaarverslag 2017 hier.

Download de notitie “Aardgasvrije nieuwbouw – Verplichten en verleiden”, gepubliceerd juli 2018 door het Servicepunt Duurzame Energie.

Bekijk hier de publicatie van RVO “Samen aan de slag met aardgasvrij – inspiratie voor gemeenten“, gepubliceerd in december 2017 door RVO.

Download de publicatie “Objectgebonden financiering van verdergaande energiebesparende maatregelen“, gepubliceerd op 6 februari 2018 door Stroomversnelling.

Download de notitie “Duurzame warmte – De techniek van de warmtetransitie“, gepubliceerd op 12 december 2017 door het Servicepunt Duurzame Energie.

Download het rapport van Waai Innovation Partners opgesteld in opdracht van VanGasLosDe beleving van de burger centraal tijdens de aardgastransitie“, gepubliceerd in 2017 door WAAI Innovation Partners.

Download het Servicepunt Duurzame Energie Jaarplan 2017 hier.