Circulair ondernemen is future proof ondernemen. In een circulaire economie hebben grondstoffen na gebruik meer waarde, is er focus op lange termijn waarde creatie en zijn we niet meer afhankelijk van eindige, schaarse grondstoffen. In theorie vertegenwoordigt de circulaire economie een winstgevende en gezonde business case, maar in de praktijk is het niet eenvoudig om deze waar te maken. De hele economie en al haar bedrijfsprocessen zijn tot op heden ingericht volgens lineaire principes. Mogelijk liggen er voor uw bedrijventerrein heel veel samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van grondstoffen, maar mogelijk liggen deze kansen meer op regionaal niveau.

In 4 stappen starten naar een circulair bedrijventerrein
Onderstaand stappenplan helpt uw terrein in de transitie van lineaire naar circulaire bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen die reeds zijn georganiseerd genieten een snelle start met dit stappenplan. Weten de gevestigde bedrijven op uw terrein elkaar te vinden en kennen zij elkaars uitdagingen? Elkaar kennen is essentieel in de samenwerking, elkaar vertrouwen cruciaal om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Vertrouwen ontstaat niet in een keer maar vormt zich geleidelijk.

Start met een inspiratiesessie aan de bedrijven op uw terrein over de kansen van een circulaire bedrijfsvoering. Dit zet bedrijven aan om anders te denken en maakt hen bewust van de kansen en dat de lineaire werkwijze niet toekomstbestendig is. Dit kan met behulp van goede voorbeelden van bedrijven met circulaire businessmodellen en huidige afvalscheiding percentage te benchmarken met landelijke doelstellingen. Maar ook door elkaars uitdagingen te leren kennen. Tijdens de sessie wordt het gesprek gevoerd over hoe de bedrijven tegen een circulaire bedrijfsvoering aan kijken en waarom dit hen wel of niet interessant lijkt. Op basis van de inspiratiesessie kunnen geïnteresseerden bedrijven gezamenlijk bepalen om de vervolgstap te zetten.

Links ter inspiratie:

Verandering is complex en daar zijn vaardigheden en kennis voor nodig. Daarom is het raadzaam om met de bedrijven op het terrein een circulair businessmodel werksessie te doen. Hierin leer je enerzijds per bedrijf hoe het circulaire businessmodel eruit kan zien en wat dit betekent voor ontwerp, productie, inkoop, logistiek, marketing en sales. Anderzijds maak je op hoofdlijnen inzichtelijk wat de input en output van grondstoffen is per bedrijf. Op basis hiervan kunnen kansen geformuleerd worden en kan er bepaald worden of het kansrijk is dat er specifieke bedrijvigheid toegevoegd wordt. Het heeft de voorkeur om de werksessie te doen met productiebedrijven en ketenpartners want circulair ondernemen kun je niet alleen. Circulaire verdienmodellen richten zich niet alleen op het in de markt brengen van producten, maar zijn er ook vooral op gericht om ze daar te houden.

Links ter inspiratie:

Zodra de bedrijven meer kennis hebben vergaard over hun circulaire bedrijfsvoering en mogelijke samenwerkingen kan men gezamenlijk werken aan een visie voor het bedrijventerrein. Wat betekend circulair op uw bedrijventerrein en hoe ziet dit eruit? Met het inzicht ‘what’s in it for us’ kunnen er gezamenlijk doelstellingen worden afgesproken voor de korte en middellange termijn. Op de korte termijn kan dit bijvoorbeeld het beter scheiden van ‘afval’ zijn, gezamenlijk circulair inkopen of in gesprek gaan met ketenpartners over circulaire bedrijfsvoering. Om de doelstellingen te bereiken zijn prikkels en middelen nodig. Gezamenlijk kan worden bepaald waar bij bedrijven behoefte aan is. Mogelijke middelen zijn kennis en expertise, financiering en subsidie.

Links ter inspiratie:

Bedrijven moeten het uiteindelijk zelf doen en aan de slag met de transitie van lineair naar circulair. Circulair zal onderdeel moeten worden van de bedrijfsfilosofie en strategie. Het vraagt innoveren, vallen, opstaan en sterker terugkomen. Natuurlijke vervangingsmomenten bieden uitgelezen kansen met circulair naar een hoger niveau te tillen. Bedrijven kunnen onderling veel van elkaar leren en daarom is het raadzaam kennis, kansen en ervaringen met elkaar te blijven delen. Na verloop van tijd kunnen doelstellingen aangescherpt worden. Wanneer de eerste projecten lukken, is het tijd om op te schalen.

Link ter inspiratie:

Voorbeelden

Port of Amsterdam

Lopen voorop ten aanzien van circulair ondernemen. Meer informatie hier: https://www.portofamsterdam.com/nl/business/circulaire-economie.

Almere 2.0

De energieneutrale en afvalloze stad. Energy on upcycling. https://almere20.almere.nl/programmalijnen/energy-on-upcycling/

Heb je een sprekend voorbeeld van hoe je circulair kunt handelen op een bedrijventerrein, mail dit dan naar info@servicepuntde.nl.

Terug naar de pagina Duurzame bedrijventerreinen <<