Voor het verduurzamen van bedrijventerreinen zijn er verschillende subsidies en regelingen.

Hieronder de twee belangrijkste provinciale subsidies.

 

1. Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB)

Deze subsidie is ten behoeve van fysieke maatregelen voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en fysieke maatregelen voor de verbetering van het aanzicht en duurzaamheidsmaatregelen van bedrijfspanden. De subsidieverlening gaat via een tender. Projecten worden beoordeeld en gescoord volgens de rangschikkingscriteria. Er is totaalbedrag van € 2.100.000 beschikbaar. De subsidie staat ook open voor havenbedrijven. Belangrijke wijzigingen dit jaar zijn, dat er nu ook een aanvraag ingediend kan worden voor procesmaatregelen en er is een wijziging in de rangschikkingscriteria. Klik hier voor meer informatie.

De prioriteitenlijsten zijn in overleg met gemeenten aangepast in het programma en geven een overzicht van de verouderde bedrijventerreinen die in aanmerking komen voor HIRB subsidie. De tender opent 2 april en sluit 26 april 2018.

– Het is mogelijk om ook nog aanvraag indienen voor onderstaande regeling. –

2. Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW)

Met deze regeling wordt ingezet op het ondersteunen van processen op vier thema’s:

  • Beheer bedrijventerreinen
  • Duurzame Maatregelen op bedrijventerreinen
  • Transformatie van bedrijventerreinen en kantoren
  • Digitale infrastructuur

Het doel van deze subsidie is dat gemeenten en bedrijven hierdoor maatregelen kunnen nemen om de bedrijven en bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en houden.

De subsidieregeling werkt op volgorde van ontvangst, projecten kunnen subsidie aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Wist u dat er dit jaar een leuk HIRB magazine opgemaakt is. Klik hier om deze te bekijken. Meer informatie over de subsidieregelingen en de aanvraagformulieren is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl via het Digitaal Loket, onderdeel Actuele subsidies.

 

Terug naar de pagina Duurzame bedrijventerreinen <<