De opgave naar een aardgasvrije gebouwde omgeving is al enorm groot. Het is niet verstandig deze nog eens groter te maken door weer nieuwe woningen op gas aan te sluiten. Om dit voor elkaar te krijgen vraagt dit van gemeenten dat zij alle mogelijke middelen inzetten om in nieuwe wijken geen aardgasnetten aan te leggen. Technisch, financieel en qua regelgeving is dit nu al mogelijk. In deze publicatie gaan we hier nader op in en geven we aan hoe gemeenten aardgasvrije nieuwbouw kunnen realiseren.