Niet zo heel lang geleden, zo’n jaar of vijftig, hebben we in Nederland kolen vervangen door aardgas om onze huizen te verwarmen. Vandaag de dag staan we wederom aan het begin van een energietransitie. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal namelijk halverwege deze eeuw zeer beperkt zijn vanwege het veranderende klimaat, de bodemdaling in Groningen en het opraken van de fossiele energiebronnen.

Het zijn allemaal factoren die deze transitie niet alleen gewenst, maar ook onvermijdelijk maken. Maar de energietransitie biedt ook kansen. Het Servicepunt ondersteunt met verschillende middelen op weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving van de provincie Noord-Holland.


Ons aanbod


Voorbeelden