De opgave naar een aardgasvrije gebouwde omgeving moet niet groter worden gemaakt dan deze nu al is. Dat betekent dat gemeenten alle mogelijke middelen in moeten zetten om in nieuwe wijken geen aardgasnetten aan te leggen. Technisch, financieel en qua regelgeving is dit nu al mogelijk.

Ons aanbod

Voorbeelden