Vanuit het Servicepunt ondersteunen wij alle regio’s van Noord-Holland om te komen tot aardgasvrije nieuwbouw. Daarbij hanteren we de volgende aanpak:

1. Eerste regionale ambtelijke werksessie
Als start van het traject organiseren we een eerste regionale ambtelijke werksessie. Deze werksessie is bedoeld om kennis te maken met aardgasvrije nieuwbouw en de opgave voor gemeenten. Tijdens deze werksessie komt aan bod:

  • een introductie van de ontwikkelingen in de aardgasvrije nieuwbouw en het traject van Servicepunt Duurzame Energie;
  • de verschillende duurzame warmte-oplossingen en de technische en financiële haalbaarheid;
  • mogelijkheden qua regelgeving;
  • een werksessie waarin we samen met ambtenaren brainstormen over het proces om te komen tot aardgasvrije nieuwbouw en stilstaan bij de diverse typen ontwikkelaars.

2. Locatiesessies
We vragen gemeenten nieuwbouwlocaties aan te leveren waarbij ze graag willen dat het Servicepunt ondersteuning biedt. Hieruit kiezen we één of twee nieuwbouwlocaties (bij voorkeur in verschillende gemeenten). Daarbij gaan we met betrokken partijen om tafel in een locatiesessie om te kijken of we alsnog tot aardgasvrije nieuwbouw kunnen komen. Hierbij nodigen we de projectontwikkelaar(s), gemeente en eventueel ook de netbeheerder uit.

3. Tweede ambtelijke werksessie
In de tweede sessie zoomen we in op de lessen die geleerd zijn uit de locatiesessies hier en elders in de provincie. Daarnaast presenteren we een stappenplan waarmee nieuwbouwprojecten te categoriseren zijn. Onderdeel daarbij is per project de rol van de gemeente bepalen om tot aardgasvrije nieuwbouw te komen. Hier volgen dan ook automatisch acties uit. In een werkvorm gaan we hier concreet mee aan de slag aan de hand van een aantal fictieve casussen.

4. Toolkit
Uiteindelijk leveren wij een toolkit op waarmee gemeenten concreet aan de slag kunnen met de realisatie van aardgasvrije nieuwbouw. Dit bestaat uit een drie delen:

  • een aantal documenten waarmee intern binnen een gemeente gewerkt kan worden aan draagvlak en begrip;
  • een tweede deel met een ambtelijk actieplan, het stappenplan om nieuwbouwlocaties te categoriseren alsmede een concept-collegebesluit;
  • een derde deel dat ondersteuning biedt bij de gesprekken met de markt.

Daarbij hebben wij gedurende dit traject ook contact met Liander en waar van toepassing Stedin voor afstemming. Doelgroep voor deze aanpak zijn ambtenaren duurzaamheid, grondzaken, ruimtelijke ordening en project­leiders nieuwbouw.

Contactpersoon: Tomas Mathijsen, tomas.mathijsen@overmorgen.nl, 06 – 29 03 68 76.

Voorbeelden

Port of Amsterdam

Lopen voorop ten aanzien van circulair ondernemen. Meer informatie hier: https://www.portofamsterdam.com/nl/business/circulaire-economie.

Almere 2.0

De energieneutrale en afvalloze stad. Energy on upcycling. https://almere20.almere.nl/programmalijnen/energy-on-upcycling/