35% van de woningen in Noord-Holland zijn in eigendom van een woningcorporatie. Als vastgoedeigenaar hebben zij de regie over het verduurzamen van deze woningen. Dat alleen al maakt hen een onmisbare doelgroep in de provincie. Daarnaast hebben woningcorporaties ook een belangrijke aanjagende functie. Mede door de verplichting om hun bezit om te vormen naar een gemiddeld label B zijn corporaties in de positie om de transitie van wijken mede vorm te geven en zijn zij essentieel bij het ontwikkelen van collectieve systemen voor wijken zoals warmtenetten.

Het Servicepunt werkt met woningcorporaties aan kennisontwikkeling rond energieneutraal corporatiebezit. In werksessies met het Ecoplatform en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporatie (AFWC) is en wordt aandacht besteed aan de route naar CO2 neutraal middels een no-regret aanpak. Zo mogelijk willen we ook de corporaties in andere regio’s betrekken. Daarnaast onderhouden we ook contacten met Aedes en  bekijken we waar mogelijkheden liggen om samen op te trekken.

Contactpersoon: Daniël van Staveren, daniel.vanstaveren@overmorgen.nl, 06 – 10 85 92 74.

Voorbeelden

Port of Amsterdam

Lopen voorop ten aanzien van circulair ondernemen. Meer informatie hier: https://www.portofamsterdam.com/nl/business/circulaire-economie.

Almere 2.0

De energieneutrale en afvalloze stad. Energy on upcycling. https://almere20.almere.nl/programmalijnen/energy-on-upcycling/