In elke regio willen we een werksessie organiseren rond de warmtetransitie. Deze collegeperiode zullen er concrete plannen gemaakt moeten gaan worden om wijken van het gas af te halen. Het kabinet spreekt over warmtetransitieplannen per wijk. Vanuit het servicepunt willen wij helpen om een beeld te geven van wat het betekent om met deze opgave aan de slag te gaan. Wij zijn ons ervan bewust dat diverse gemeenten en regio’s hier al mee aan de slag zijn. We zullen dat ook kijken hoe we per regio een passende invulling aan deze sessie kunnen geven.

Contactpersoon: Ingrid Giebels, ingrid.giebels@overmorgen.nl, 06 – 50 12 60 20.

Port of Amsterdam

Lopen voorop ten aanzien van circulair ondernemen. Meer informatie hier: https://www.portofamsterdam.com/nl/business/circulaire-economie.

Almere 2.0

De energieneutrale en afvalloze stad. Energy on upcycling. https://almere20.almere.nl/programmalijnen/energy-on-upcycling/