De verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat de komende jaren een vlucht nemen. Voor 2050 moeten alle gebouwen duurzaam worden verwarmd, zonder gebruik van aardgas. Dat betekent dat vastgoedeigenaren op zoek moeten naar alternatieven om de woning duurzaam en kostenefficiënt te verwarmen. Een gebiedsgerichte aanpak is hierbij de crux. Met een dergelijke aanpak gaan stakeholders per gebied gezamenlijk aan de slag om te komen tot een integraal en duurzaam aanbod, passend bij de situatie.

Het Servicepunt duurzame energie helpt gemeenten en woningcorporaties toe te werken naar een gebiedsgerichte aanpak. Dat begint met inzicht in de huidige situatie en waar de kansen liggen om aan de slag te gaan. De gebiedsgerichte vastgoedscan geeft dat inzicht. Het servicepunt faciliteert vervolgens gemeente, woningcorporatie en mogelijk nog meer stakeholders om te komen tot passende afspraken om de komende vijf jaar versnelling te realiseren.

De gebiedsgerichte vastgoedscan is hier te bereiken en alleen toegankelijk voor deelnemende gemeenten en woningcorporaties. Het Servicepunt stelt door gemeenten en woningcorporaties geleerde lessen via deze webpagina openbaar beschikbaar.