Deze publicatie richt zich vooral op de technische kant van de warmtetransitie. Wat zijn de verschillende mogelijkheden en welke stappen moeten er gezet worden om ze mogelijk te maken? Ook de technieken die vaak wel genoemd worden, maar die eigenlijk geen oplossing zijn, komen aan bod; net zoals de voor- en nadelen van lage-temperatuur en hoge-temperatuurverwarming.

Port of Amsterdam

Lopen voorop ten aanzien van circulair ondernemen. Meer informatie hier: https://www.portofamsterdam.com/nl/business/circulaire-economie.

Almere 2.0

De energieneutrale en afvalloze stad. Energy on upcycling. https://almere20.almere.nl/programmalijnen/energy-on-upcycling/