Maarten van Poelgeest

“Als oud-bestuurder weet ik hoe lastig het soms kan zijn om je ambities omgezet te krijgen in daden. Hoe krijg je iedereen mee? Hou houd je de vaart en er in en boek je resultaten? Daarin hoop ik bestuurders te kunnen helpen.”

M.vanPoelgeest@aef.nl
030 236 3030

Expertise: bestuurlijk, pilotwijken van het gas af

Ingrid Giebels

“De energietransitie is complex maar we kunnen dit tackelen als samenleving. Ik heb een brede kennis op gebied van de energietransitie maar ook kennis van techniek. Ik ben een verbinder en breng graag partijen samen om aan een doel te werken.”

Ingrid.Giebels@overmorgen.nl
06 50 12 60 20
Expertise: programmamanager, aanpak warmtetransitie

Yannick Lataster

“Als adviseur ben ik gewend op korte termijn complexe materie eigen te maken en te gebruiken bij het opstellen van proposities. Met mijn ervaringen in de politiek/bestuurlijke setting van gemeenten sla ik een brug tussen inhoud en proces en daag ik betrokkenen uit om ook buiten de gebaande paden te treden.”

Y.Lataster@aef.nl
06
22 34 70 68

Expertise: lerend netwerk

Peter-Paul Smoor

“Als adviseur voorzie ik zowel technisch, financieel en organisatorisch advies waarbij integraal wordt gekeken naar de voor alle partijen meest optimale oplossing. Ik ben sterk in het vertalen van beleid, naar strategie en concrete projecten, die ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.”

Peterpaul.Smoor@overmorgen.nl
06  21 55 09 29

Expertise: techniek en financiën

Daniël van Staveren

“Met mijn ervaring als procesmanager help ik partijen en personen te verbinden op inhoud en proces. De transitie is complex, maar door helder doelen te formuleren en deze stapsgewijs te benaderen, kunnen partijen makkelijker aan de slag.”

Daniel.vanStaveren@overmorgen.nl
06 10 85 92 74

Expertise: woningcorporaties, energiebesparing

Tomas Mathijsen

“Met mijn achtergrond in Duurzame Energie Technologie ben ik zowel bekend met de techniek zelf, als met de manier waarop deze interacteert met de samenleving. Als adviseur voorzie ik in technische kennis, maar stel ik ook het proces centraal om gezamenlijk de energietransitie invulling te geven.”

tomas.mathijsen@overmorgen.nl
06 29 03 68 76

Expertise: aardgasvrije nieuwbouw

Tabitha Mann

“Met een achtergrond in de kunsten, politiek en innovatie houd ik mij bezig met marketing en communicatie. Effectief communiceren met een creatieve inslag is voor mij het uitgangspunt.”

Tabitha.Mann@overmorgen.nl
06 13 99 03 50
Expertise: communicatie en bewonersparticipatie

Corneel Jonkers

“In veel energievraagstukken is een grote rol weggelegd voor ondernemers. Vanuit mijn ervaring binnen de overheid en het bedrijfsleven weet ik partijen te verbinden en ambities om te zetten in resultaat.”

Corneel.Jonkers@overmorgen.nl
06 41 01 02 17

Expertise: duurzame bedrijventerreinen

Arie-Willem Bijl

“Binnen de overheid verbind ik graag de maatschappelijke opgaven omtrent de energietransitie. De overheid ken ik goed vanuit mijn eigen politieke en bestuurlijke ervaring, maar ook vanuit het perspectief als initiatiefnemer.”

Ariewillem.Bijl@overmorgen.nl
06 51 58 49 69

Expertise: duurzame bedrijventerreinen