We staan aan de vooravond van een belangrijke transitie in de gebouwde omgeving. In de komende 30 jaar moeten alle gebouwen duurzaam verwarmd worden, zonder gebruik van aardgas. Iedere gemeente, woningcorporatie en regio zou daarom een visie moeten hebben op hoe de stad in de toekomst verwarmd wordt.

Woningen van het gas halen is ook een sociale interventie. Dat wordt steeds meer de kern van de opgave. Bewoners in beweging krijgen is een kunst op zichzelf. Het vraagt veel van alle partijen die actief zijn. Gebruikelijke werkwijzen moeten op z’n kop. Nieuwe competenties zijn nodig. Andere vormen van samenwerking moeten vorm krijgen.

Ons aanbod

Voorbeelden