We staan aan de vooravond van een belangrijke transitie in de gebouwde omgeving. In de komende 30 jaar moeten alle gebouwen duurzaam verwarmd worden, zonder gebruik van aardgas. Iedere gemeente, woningcorporatie en regio zou daarom een visie moeten hebben op hoe de stad in de toekomst verwarmd wordt.

Woningen van het gas halen is ook een sociale interventie. Dat wordt steeds meer de kern van de opgave. Bewoners in beweging krijgen is een kunst op zichzelf. Het vraagt veel van alle partijen die actief zijn. Gebruikelijke werkwijzen moeten op z’n kop. Nieuwe competenties zijn nodig. Andere vormen van samenwerking moeten vorm krijgen.

Ons aanbod

Voorbeelden

De aannemer gaat een cruciale rol spelen in het gereed maken van vastgoed voor duurzame bronnen. Zij zitten met particulieren om de keukentafel om verbouwingen te spreken en hebben daarin een adviserende rol. Met de aannemers van Bouwend Nederland Midden-Holland heeft het Servicepunt Duurzame Energie deze adviserende rol verkend. Welke […]

De aannemer gaat een cruciale rol spelen in het gereed maken van vastgoed voor duurzame bronnen. Zij zitten met particulieren om de keukentafel om verbouwingen te spreken en hebben daarin een adviserende rol. Met de aannemers van Bouwend Nederland Midden-Holland heeft het Servicepunt Duurzame Energie deze adviserende rol verkend. Welke […]

Het is inmiddels duidelijk dat woningcorporaties een aanjagende rol hebben in de transitie naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Ze zijn vaak koplopers en hebben de regie over het verduurzamen van een groot aantal woningen: 35% van de woningen in Noord-Holland zijn hun eigendom. Het Servicepunt Duurzame energie wil woningcorporaties ondersteunen […]

Het is inmiddels duidelijk dat woningcorporaties een aanjagende rol hebben in de transitie naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Ze zijn vaak koplopers en hebben de regie over het verduurzamen van een groot aantal woningen: 35% van de woningen in Noord-Holland zijn hun eigendom. Het Servicepunt Duurzame energie wil woningcorporaties ondersteunen […]

We gaan aardgasvrij wonen. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Haarlem wil al in 2040 aardgasvrij zijn. Om deze verandering te bewerkstelligen is een energietransitie nodig. Deze energietransitie stopt niet bij gemeentegrenzen. Afgelopen maandag 2 oktober kwamen daarom regiogemeenten bijeen. Gezamenlijk werd gewerkt […]

We gaan aardgasvrij wonen. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Haarlem wil al in 2040 aardgasvrij zijn. Om deze verandering te bewerkstelligen is een energietransitie nodig. Deze energietransitie stopt niet bij gemeentegrenzen. Afgelopen maandag 2 oktober kwamen daarom regiogemeenten bijeen. Gezamenlijk werd gewerkt […]