Opgave
Zalsman, een bedrijf in innovatieve printtechnieken, verhuisde enkele jaren geleden met ongeveer 100 medewerkers van Kampen naar het bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Veel van de medewerkers van Zalsman zijn woonachtig in Kampen en ontvingen voor het woon-werkverkeer een individuele vergoeding van Zalsman. Medewerkers reisden dus individueel naar het bedrijventerrein in Zwolle. Op het terrein stond vervolgens hun auto de hele dag stil en hield op deze manier een parkeerplaats bezet. Dit beleid leidde tot hoge kosten voor Zalsman, negatieve milieueffecten en een tekort aan parkeerplaatsen op het bedrijventerrein.

Aanpak
Om het vervoersbeleid efficiënter en goedkoper in te richten is daarom door Zalsman, in samenwerking met Kyotolease, een constructie bedacht waarin werknemers, tegen inlevering van hun woon-werkvergoeding een elektrische auto kosteloos kunnen gebruiken. Voorwaarde voor het ter beschikking stellen van elektrische auto’s is het carpoolen met drie of vier personen. Dit is nodig om inzet van de auto’s financieel haalbaar te maken voor Zalsman. Om het gebruik van elektrische auto’s te faciliteren zijn er voldoende laadmogelijkheden bij het bedrijf beschikbaar. Als grootverbruiker kent het bedrijf een laag stroomtarief, dit betekent dat de auto’s relatief goedkoop kunnen worden opgeladen.

Resultaat
Op dit moment zijn er acht elektrische voertuigen in gebruik, waar gemiddeld 25 werknemers gebruik van maken. Dit betekent dat er op acht elektrische auto’s, met gemiddeld drie inzittenden, er zestien parkeerplaatsen vrij zijn gekomen. Daarnaast is er sprake van CO2-reductie en een besparing van (gebaseerd op 24 auto’s) van 350.000km oftewel 25.000 liter brandstof per jaar. Naast winst voor het milieu levert het de gebruikers ook een financieel voordeel van €100 tot €200 per maand op. Voor Zalsman bespaart het initiatief €36.000 op jaarbasis.

Meer informatie is hier te vinden.

Terug naar de pagina Duurzame bedrijventerreinen <<