Toolkit duurzame warmtetechnieken

Van bron tot gebruik

In het klimaatakkoord hebben we besloten om in 2050 aardgasvrij te zijn in de gebouwde omgeving. De grootste uitdaging ligt in de bestaande bouw. Er zijn bewezen duurzame warmtetechnieken voor handen en hoopvolle innovaties in ontwikkeling om hier invulling aan te geven. Maar helaas hebben we geen ‘one-size-fits-all’; de optimale oplossing is afhankelijk van het gebied en de eigenschappen van de gebouwde omgeving. Daarnaast moeten we veel gebouwen ‘klaarmaken’ voor nieuwe oplossingen die vaak een lagere temperatuurafgifte hebben. En hoe gaan we eigenlijk om met opslag?

Deze toolkit maakt jou wegwijs in de technieken voor duurzame warmte. Daarin maken we onderscheid tussen:
1. De bron – Van welke duurzame bronnen kunnen we gebruik maken?
2. De infrastructuur – Op welke manier komt duurzame warmte in de gebouwen?
3. Aanpassingen in het gebouw – Wat moet er in het gebouw gebeuren voordat deze van het aardgas af kan?

Per categorie belichten we verschillende opties en technieken. Opslag gaat een belangrijke rol spelen in onderdelen 2 en 3.

Onder verdieping is de notitie te vinden waar alle onderdelen bij elkaar komen. Onder best practices vind je goede voorbeelden van duurzame warmte in de praktijk.

Dit is versie 1.0 van de toolkit. In versie 2.0 zullen meer onderdelen worden toegevoegd, zoals aquathermie, geothermie en opslag. Heb je behoefte aan aanvullende onderdelen? Laat het ons weten, dan zou dit een plek kunnen krijgen in versie 2.0!